Foto: Wikimedia commons/ Rebecca 20162393Läkarprogrammet är en av de utbildningarna som hade högst meritvärde vid årets antagning.

44 893

Så många är det totala antalet antagningar till Uppsala universitet efter andra uttagningen den här terminen, vilken är en ökning med 4,96 procent jämfört med förra höstterminen. De utbildningar som har högst meritvärde höstterminen 2019 är läkarprogrammet och psykologprogrammet.