Foto: Sigrid AskerBlåsenhus, där Uppsala universitets lärarutbildningar håller till.

Färre hoppar av tidigt

Sedan 2011 har de tidiga avhoppen från lärarutbildningar minskat, visar statistik från Universitetskanslersämbetet. Mellan 2015 och 2016 ökade de visserligen igen, men totalt sett har de tidiga avhoppen gått från 28 procent 2011 till 24 procent 2016.

Män hoppar av lärarprogram i större utsträckning än kvinnor. Störst är könsskillnaden på förskollärarutbildningar, där 19 procent av kvinnorna och 38 procent av männen som började höstterminen 2016 hade hoppat av före andra läsåret.