Kurslitteratur läggs ut på internet

Nu flyttar polemiken kring kopiering av kurslitteratur ut på nätet. Den nystartade sajten Student bay lägger ut kursböcker för nedladdning.

Den 1 april fanns 125 böcker utlagda i digital form på sajten, medan ett fyrtiotal väntade på att bli godkända. De anonyma grundarnas tanke är att antalet ska växa genom att sajtens användare själva bidrar med att skanna in sina kursböcker sida för sida. Student bays grundare ser inte det de gör som olagligt, förklarar de på sajten:
Det är tillåtet att låna kurslitteratur av en kompis eller på ett bibliotek för att läsa. Det är precis det Student Bay låter studenter göra. Vi har bara förenklat det hela.
Stefan Persson, VD för Studentlitteratur AB, Sveriges största kurslitteraturförlag, ser annorlunda på saken.
- För det första behöver också ett bibliotek tillstånd för att låna ut böcker i digital form. För det andra tillverkar man här i princip bokexemplar, även om det sker på elektronisk väg. Att exemplarframställa och tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material för allmänheten på det här sättet är ett klart lagbrott.

Studentlitteratur kommer att be Student bay plocka bort material som tillhör förlaget. Görs inte det går förlaget sannolikt vidare på juridisk väg, säger Stefan Persson.
Har du förståelse för att många studenter kan tycka att kurslitteraturen är för dyr?
- Jag delar uppfattningen att många studenter har en pressad ekonomisk situation, det är beklagligt. Men det är en fråga de måste driva gentemot statsmakterna, inte mot enskilda förlag, säger han.
Mårten Fjällström, partiombud för kårpartiet Piratstudenterna, tycker att fildelning av kurslitteratur är positivt eftersom det ger studenter tillgång till kunskap och information.
- Problemet är att det i dagsläget är olagligt. Därför tycker vi att riksdagen bör ändra lagen, säger han.
Han anser också att institutionerna - som ju bestämmer vilken litteratur studenterna måste införskaffa - borde titta på alternativet med kursböcker med så kallade creative common-licenser. Det innebär att författaren delvis avsäger sig upphovsrätten och boken kan göras tillgänglig digitalt på lagligt sätt.
Men hur stort är utbudet av sådana böcker?
- Det varierar inom olika ämnen. Men om universitetet skulle prioritera det skulle man skicka en tydlig signal till förlagen att utvecklas i den riktningen.