Studenterna blir allt mer stressade

För att uppnå bra studieresultat måste psyke och kropp vara i balans, men de höga prestationskraven gör att många studenter inte orkar känna efter hur de mår. Då kan det ha gått väldigt långt när de väl söker hjälp. På Studenthälsans mottagning noterar man att antalet studenter med stressrelaterade problem tycks bli allt fler.

Dålig ekonomi och prestationsångest ger upphov till såväl sömnstörningar som andra fysiska symptom på stress. Alkoholproblem verkar öka bland studenterna i Uppsala, men det kan även bero på en ökad öppenhet. Det är inte längre lika tabu att erkänna att man dricker för mycket, menar Elisabeth Nilsson som arbetar som kurator på Studenthälsan, och berättar att hon ibland får samtal från oroade studenter som vill diskutera sina alkoholvanor.
Alkoholförebyggande arbete är en viktig del av Studenthälsans verksamhet, med insatser för att uppmärksamma de risker som finns. De ansvariga på nationerna utbildas i hur man hanterar olika situationer som kan uppstå när alkohol är inblandad. Den senaste undersökningen som gjorts bland studenterna i Uppsala visar att ungefär hälften ökade sin konsumtion av alkohol i samband med att de började studera.

Ett mer liberalt drickande är dock bara en av många faktorer som gör att studenterna mår allt sämre. Ett studiemedelssystem som inte har hängt med i samhällets utveckling gör att flertalet studenter tvingas jobba extra vid sidan av. Elisabeth Nilsson menar att det går ut över studierna och blir till en ond cirkel där otillräckliga studieresultat leder till sociala och ekonomiska problem. Något som Annika Hilborn, legitimerad naprapat och sedan årsskiftet ny direktör för Studenthälsan, känner igen från sin tid som studierektor i Stockholm.
- Jag tyckte att jag såg det tydligt. Resultaten bara dalade - jobbar man för mycket går det bara inte.
- Och drar man ut på studierna har man kanske inte rätt till studiemedel i slutet av utbildningen, vilket sätter en ökad press på studenterna, säger Elisabeth Nilsson.

Ångest, depression och olika stressymptom som sömnproblem, hjärtklappning, huvudvärk, yrsel och ont i magen är vanliga orsaker till att studenter hör av sig till Studenthälsan, och det blir vanligare att man söker för ätstörningar. Ungefär 40 procent av besöken är nybesök, cirka 20 procent har varit på besök tidigare, och 15 procent är där för tredje gången. För att så många som möjligt ska få hjälp och stöd har Studenthälsan ingen möjlighet att erbjuda längre behandlingsserier och remitterar istället vidare till sjukvården om behov uppstår. Annika Hilborn trycker på hur viktigt det är att vara skriven i Uppsala, eftersom att man annars inte har rätt till annat än akutsjukvård i länet. Medicinska frågeställningar hänvisas direkt till primärvården eftersom Studenthälsans uppdrag är att tillhandahålla vård för besvär som är studierelaterade.
- Men det kan vara besvärligt att avgöra vad som orsakar ohälsan. Ofta är det svårt för studenten att avgöra vad som är hönan och ägget, och därför rekommenderar vi studenterna att ringa på våra telefontider för att få råd och vägledning av våra terapeuter, så att studenten slussas rätt, säger Annika Hilborn.
Sömnproblem blir allt vanligare hos studenterna. En stor del lider av sömnlösa nätter och orsakerna till detta är många.
- Som student har man inga fasta arbetstider. En del sitter uppe och pluggar hela natten, och tror sedan att de ska kunna prestera dagen efter... Precis som kroppen behöver återhämta sig vid fysisk träning för att man ska uppnå resultat, måste man under tentapluggandet ge sig tid till vila, eftersom att det är då hjärnan sätter ihop saker och ting, säger Annika Hilborn.
- Det är viktigt att varva ner innan man går och lägger sig. Stresshormoner gör annars att man vaknar igen efter en stund. Stäng av datorn! Gärna minst en timme innan sänggåendet så att du hinner bli lugn. Det kan vara till hjälp att skriva ner tankar innan man går och lägger sig, att rensa huvudet så att säga, fortsätter Elisabeth Nilsson.

Det tycks vara svårt att få studenterna att prioritera pauser i tentapluggandet för att göra något annat en stund. Många är överambitiösa och tror att de vinner på att hoppa över träning eller fritidsaktiviteter, när det i själva verket är tvärtom.
- Det är när man är stressad som man behöver träningspasset som mest. Återhämtning hjälper nämligen hjärnhalvorna att samarbeta, förklarar Elisabeth Nilsson.

SVETTIS FORTSÄTTER TILL ÅRSSKIFTET
Genom att erbjuda både friskvård och hälsovård intar Studenthälsan i Uppsala en särställning i landet.
e två motionsanläggningarna Stallet och Svettis har gymverksamhet samt ett brett utbud av aktiviteter, med olika typer av spinning- och aerobicspass, bollsporter, yoga och klättring. Studenthälsan håller förutom i ren frisk- och hälsovård även i ett antal kurser som kan vara nyttiga för den som bättre vill kunna hantera stress och motgångar. Hantera din stress, Öka ditt självförtroende - stärk din självkänsla, samt Hantera dina prestationskrav ges under våren med start i mars och sträcker sig över fem tillfällen.
Vid årsskiftet 2010 inviger Studenthälsan ett nytt träningscenter i kvarteret Blåsenhus. Den nya motionsanläggningen kommer att ersätta Svettis, men fram till dess kommer Svettis att vara kvar i sina lokaler vid Svandammen, precis som tidigare. Studenter som trott att anläggningen redan stängt kan alltså lugnt bege sig iväg och träna som vanligt.
Studenthälsan samarbetar med Studentprästerna, som finns tillgängliga i kårhuset på Övre Slottsgatan 7. Till prästerna kan man komma utan tidsbokning om man behöver någon att prata med, men om man vill komma till en kurator, sjuksköterska eller läkare måste man boka tid. Via Studenthälsans hemsida: www.student.uu.se/studorg/sh kan man få vägledning till var man ska vända sig.
- Studenthälsan är till för studenterna och jag hoppas att de utnyttjar de möjligheter som finns, säger Annika Hilborn, direktör för Studenthälsan i Uppsala.