Nyheter i korthet

Rättegång mot SLU

Den 16 februari hölls huvudförhandlingen i målet där 44 kvinnor begär skadestånd från Sveriges Lantbruksuniversitet på grund av diskriminering. Kvinnorna nekades plats till veterinärprogrammet på SLU, sedan män med lika meriter fått förtur. Detta är den första grupptalan om diskriminering någonsin i Sverige. Kvinnorna företräds av Centrum för rättvisa, som menar att antagningen strider mot förbudet mot diskriminering i lagen om likabehandling av studenter i högskolan och i EG-rätten. SLU företräds av Justitiekanslern, JK. Dom i målet meddelas 30 mars i år.

UU vill ha mer pengar till grundutbildning

Uppsala universitetet föreslår en ökning av anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå på sammanlagt 235 miljoner kronor i sitt budgetunderlag till regeringen för de kommande tre åren. Pengarna ska framförallt användas till en generell kvalitetsförstärkning på 65 miljoner kronor per år och en ökning av antalet utbildningsplatser på läkarprogrammet. Utökningen av de två utbildningarna motiveras med att det råder brist på läkare i landet och att söktrycket på juristprogrammet länge varit stort.

Högskoleverket utreder om dömda kan nekas utbildning

Högskoleverket har fått regeringens uppdrag att utreda om en student som inte bedöms kunna slutföra sin utbildning på grund av grov brottslighet ska kunna nekas antagning eller kunna avskiljas från utbildningen. Frågan har fått ny aktualitet sedan en man som tidigare dömts för mord börjat på läkarutbildningen i Uppsala.
- Detta är en fråga med svåra gränsdragningar. Det handlar inte om särskilt många personer, men några fall på senare år har visat att universitet och högskolor möjligen behöver kunna stoppa en student som på grund av grov brottslighet inte kan fullfölja utbildningen, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Flodström vill se hårdare tag mot fusk

Att anmäla fuskande studenter borde vara en regel. Det säger universitetskansler Anders Flodström till Sveriges radio Uppland.
- Det måste ju ändå vara så att rättssäkerheten och statusen på de examina man får som student måste vara det absolut viktigaste, och då har vi ju verktyget disciplinämnder.

Kåren fyller 160 år

Uppsala studentkår har funnits i 160 år och firar genom att hålla öppet hus den 11 mars. Dagen börjar på Museum Gustavianum med en föreläsning om studentinflytande och kårens insatser genom åren, följt av tårtkalas och mingel i kårhuset och avslutas med snittar i puben på Kalmars nation.