Feminister ger sig in i kårpolitiken

I laguppställningen inför årets kårval finns två nykomlingar: Feministiskt studentinitiativ och Centerstudenter Uppsala.

Foto: Gusten HolmJenny Jakobsson, Feministiskt studentinitiativ.

Foto: PrivatMarcus Persson, Centerstudenter.

Kårvalet hålls den 7–21 april. Övriga partier är Gröna studenter, Muf student Uppsala, Pirastudenterna, Rädda Carolina, S-studenter, Uppsala universitets studenter och Vänsterns studentförbund.

Bristen på jämställdhet i högskolan beskrivs ibland som en pyramid, där kvinnorna är många i botten men få på toppen. Det vill feministiskt studentinitiativ ändra på.
– Vid Uppsala universitet ser man pyramiden väldigt tydligt. Bland professorerna är det bara drygt 15 procent kvinnor. Det tycker inte vi är okej, säger partiombudet Jenny Jakobsson, som är genusvetare och aktiv i Feministiskt initiativ i Uppsala.
Idén till att bilda ett nytt kårparti väcktes när hon läste i Ergo att sista dagen för registrering av nya partier var den 1 februari.
– ”Självklart ska vi vara med”, tänkte jag. Den som vill registrera ett nytt kårparti ska ha en lista med 25 personer som stöder registreringen. Vi hade två, tre dagar på oss att samla namn, så vi fick verkligen skynda oss.
Vad kan ni tillföra till kårpolitiken?
– Att vi alltid utgår från ett feministiskt perspektiv. Feminismen började som teorier om kön och makt. Sen har det utvecklats ett intersektionellt perspektiv. Idag är det inte trovärdigt att vara genusvetare om man inte också kan se hur skapandet av kön samspelar med sexualitet, klass, etnicitet, och funktion, säger Jenny Jakobsson som själv är genusvetare och läser en kurs i intersektionalitet.
– Vi kan också bidra med en kritik mot de normer som råder vid universitetet. Vissa grejer värdesätts mer än andra. Det syns till exempel i vilka institutioner som får mest pengar och vilken forskning som lyfts fram.
Är de andra kårpartierna inte tillräckligt radikala i de här frågorna?
– De har inte den feministiska expertisen. De kårpartier som är knutna till riksdagspartierna utgår från ideologier som skapades för mer än hundra år sedan, när samhället såg helt annorlunda ut och kvinnor inte ens hade rösträtt.
– Jag sympatiserar med till exempel Vänsterns student förbund och Gröna studenter. Men de har ändå en annan utgångspunkt än vi.
För att även nå internationella studenter kommer Feministiskt studentinitiativ ge ut information om sig själva på engelska.
– För oss handlar det om att vara trovärdiga i vår politik, säger Jenny Jakobsson.

Marcus Persson företräder årets andra nykomling i kårvalet, Centerstudenter.
– Jag var tidigare engagerad i Borgerliga studenter som drev frågan om kårobligatoriets avskaffande. Nu när det målet har uppnåtts vill vi arbeta för att Uppsala studentkår bättre tillvaratar sina medlemmars intresse, säger han.
Det innebär bland annat att driva frågan om mer lärarledd tid på de humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningarna.
– Vissa studenter har bara en föreläsning i veckan. Jag tycker att man kan ställa högre krav än så på Sveriges äldsta, och i många avseenden bästa, universitet. Vi tycker också att studenter borde få bättre feedback på sina tentor och pm. Idag är det många som bara får ett betyg utan motivering.
Även miljöfrågor ligger det nya kårpartiet varmt om hjärtat.
– Alla pappersmuggar som slängs på campus är ett problem vi vill ta tag i.
De frågor du nämner driver kåren redan idag. Gör den ett dåligt jobb?
– Nej, jag skulle snarare säga att vi vill vara med och bidra.
Vilken är er koppling till Centerpartiet?
– Vi kommer förstås inte att driva jordbruksfrågor. Men vi delar Centerns grundvärderingar, som liberalism och decentralisering. Inom kårpolitiken betyder det att vi är positiva till bildandet av sektioner. Men om Uppsala teknolog- och naturvetarkår eller någon annan studentförening vill gå ett steg längre och bilda en helt egen kår ska de få göra det.
Trots att han företräder ett kårparti skulle Marcus Persson helst se att kårens partipolitiska system avskaffades.
– Det blir lätt att kåren driver nationella politiska frågor istället för att tillvarata sina medlemmars intressen.