Vill ha litteraturlistor i tid

– Jag får inte mitt inlästa material i tid, vad ska jag göra? Det är så jobbigt!
Det är en vanlig synpunkt som luftas när nätverket Dyslektikerna har sina möten, berättar Jenny Ohlsson, som för ungefär ett år sedan startade nätverket vid Uppsala universitet.

Foto: Ida NordenhemJenny Ohlsson har grundat nätverket Dyslektikerna.

DYSLEKTIKERNAS MÖTEN

5 mars: Ny dyslektiker på Uppsala universitet? Här får du tipsen. Plats: 13:029, Blåsenhus.
11 april: Studieteknik med besök från Språkverkstaden. Plats: 13:029, Blåsenhus.
8 maj: Terminsavslutning.

Alla möten börjar klockan 15 och slutar 16.
Facebook: Dyslektikerna vid Uppsala universitet.

– Målet är att organisationen Dyslektikerna alltid ska finnas på universitetet och även sprida sig till andra universitet, säger Jenny Ohlsson.

En gång i månaden anordnar Dyslektikerna öppna möten, ofta med olika teman som exempelvis ”hjälpmedel”. Studenter med dyslexi välkomnas för att utbyta erfarenheter och för att diskutera med varandra.
– Många som kommer tycker det är skönt att bara få prata med någon med liknande erfarenheter, det blir en social grej, berättar Jenny och tillägger att många också kommer för att tala om sådant de är missnöjda med i sin studievardag.

Det finns många saker – ”som inte borde vara så krångliga att genomföra” – för Uppsala universitet och som skulle förbättra studiesituationen avsevärt för dyslektiker, enligt Jenny. 
– Att lägga ut litteraturlistor i god tid innan kursstart skulle underlätta mycket, då skulle man hinna beställa inlästa kursböcker i tid. Nu kan det dröja sex veckor innan man får en inläst kursbok och då kanske kursen redan är slut.

Konsekvensen av detta blir att studenten tvingas läsa och traggla sig igenom boken.
– Jag blir väldigt trött när jag läser länge och jag glömmer bort stycken som jag precis läst. Det är frustrerande att inte få någon helhetsbild, säger Jenny, som själv har dyslexi och som tycker det är betydligt lättare att hänga med om hon får lyssna på inläst kurslitteratur.

Att lärare lägger upp sina powerpointpresentationer på nätet innan lektionerna är också något som Jenny efterfrågar.
– Det ger så mycket att ha läst igenom materialet en gång innan, då är det mycket lättare att sedan hänga med på lektionen.

Hon tror att det är något som även skulle uppskattas av studenter som är icke dyslektiker.
– Jag skulle också se att lärarna blev mer medvetna om hur de kan anpassa sin undervisning för studenter med dyslexi, för det behövs så lite, förklarar Jenny och tar upp att det – förutom att lägga upp powerpoints i tid – underlättar om läraren talar långsamt och ibland gör en kortare sammanfattning av vad han eller hon talat om.

Men visst erbjuder universitetet många bra saker för studenter som har dyslexi. Jenny Ohlsson talar gott om Språkverkstaden, som är öppen för alla studenter som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning, men som också erbjuder särskild rådgivning för dyslektiker.
– Ju längre man pluggar, desto mer studieknep lär man sig, säger Jenny och förklarar att hon under sitt första år på personalvetarprogrammet aldrig läst en bok från pärm till pärm, utan hon lusläser sammanfattningar som brukar finnas efter varje kapitel.
– Vi med dyslexi har ofta lite jävlar anamma i oss eftersom vi är vana att få kämpa. Oftast hankar man sig fram på något sätt.

Det finns direktiv vid Uppsala universitet, ”Studenternas arbetsvillkor – riktlinjer vid Uppsala universitet fr o m 2010-0101”, där det står svart på vitt att kurslitteraturen ska finnas tillgänglig i god tid innan kursstart: ”…en förteckning av den huvudsakliga litteraturen ska finnas senast fem veckor före kursstart”.
– Jag tror aldrig det har hänt, Studentportalens sida för kursen brukar inte vara öppen så långt i förväg, kommenterar Jenny Ohlsson.

Karin Apelgren är chef vid Studentavdelningen på Uppsala universitet. Hon berättar att huvudansvaret för att riktlinjerna om studenternas arbetsvillkor följs ligger på instutionsstyrelserna och fakulteterna.

Om studenten upplever att riktlinjerna inte följs, vem vänder man sig till?
– Påtala det för studierektor och prefekt på institutionen och utbildningsledaren på fakulteten. De ligger i deras arbetsuppgifter att gå vidare med detta och se till så att en skärpning görs, säger Karin Apelgren.

Nätverket Dyslektikerna har sitt nästa öppna möte i början av mars.
– Vi tänker snart samla ihop oss och göra en mer kraftfull insats för att det ska ske förbättringar. Vi samarbetar med Uppsala studentkår, Språkverkstaden och Svenska dyslexiförbundet FMLS, så vi har dem bakom oss, säger Jenny Ohlsson.