Foto: Ida NordenhemHilda Dahlin, Elin Hunger och Fanny Isaksson Lantto.

Stort intresse för genusförening

Det saknas ett forum där alla kan diskutera genusfrågor – så resonerade de tre studenterna som i februari startade Genusföreningen, vid Uppsala universitet.

Fanny Isaksson Lantto, Elin Hunger och Hilda Dahlin pluggar alla genusvetenskap.
– Vi tyckte att det saknades ett forum för genusdiskussioner, säger ordförande Fanny Isaksson Lantto, och berättar att syftet med Genusföreningen är att främja samtal kring genusvetenskap, liksom att fungera som en öppen plattform där studenter, doktorander, forskare och andra inom – och utom – universitetet är välkomna.
– Det är viktigt för oss att föreningen vänder sig till alla. Vi kämpar för mångfalden och vi ska vara inkluderande för att främja diskussionerna, säger Elin Hunger.

När föreningen
hade sitt uppstartsmöte hoppades tjejerna att det skulle dyka upp åtminstone några nyfikna personer. Men där tog de fel.
– Det dök upp jättemånga! Så det finns ett enormt engagemang för genusfrågor. Tack vara det stora intresset har vi kunnat bilda fem olika arbetsutskott och en styrelse med nio personer, förklarar Fanny Isaksson Lantto.
Arbetet i utskotten befinner sig just nu i planeringsstadiet, men det är tänkt att bland annat föreläsningar med inbjudna författare, pubkvällar och spex utan sexistiska skämt ska ordnas framöver.
– Bok- och filmutskottet ordnade nyligen en cirkel där deltagarna diskuterade en novell ur ett genusperspektiv, berättar Hilda Dahlin. 

Genusfrågor väcker känslor. På Ergowebben har genusvetenskap kommenterats flitigt den senaste tiden – flera hävdar att detta inte är en vetenskap.
Hur ser ni på den typen av attityder?
– Det känns som att många saknar insikt i hur genusforskningen går till, sådana kommentarer är frustrerande för en genusvetenskapsstudent, börjar Elin Hunger.
– Det handlar om okunskap. Genusvetenskapen får möta samma fördomar som feminismen, säger Hilda Dahlin.

En vanlig fördom är att genusvetenskapen bara lyfter kvinnofrågor och att männen glöms bort.
– Det är inte min bild alls. Genusvetenskapen inkluderar både kvinnor och män. Förbättras systemet blir det bättre för alla, menar Fanny Isaksson Lantto, och fortsätter:
– Vår förening får bränsle av debatten och det gör att vi vill sprida vårt arbete och höja genusmedvetenheten ännu mer.

Men alla tre är noga
med att påpeka att det är viktigt att ta kritiken som framförs om genusvetenskapen på allvar.
– Man kan inte bara avfärda det, då skriker folk bara högre och högre, säger Elin Hunger.
– Vi vill skapa en vettig diskussion som inte landar i pajkastning, tillägger Fanny Isaksson Lantto.

De själva beskriver genusvetenskap som ett nödvändigt perspektiv som bör genomsyra allt.
– Kön, klass etnicitet, funktionalitet, sexualitet – alla dessa perspektiv krävs i en samhällsanalys, säger Hilda Dahlin.
– Genus är tvärvetenskapligt, det är inte något som bara hör hemma i humaniora, utan även i naturvetenskapliga ämnen, säger Fanny Isaksson Lantto, och berättar att hon gärna ser att föreningen bjuder in föreläsare från olika fakulteter som kan tala om vikten av genusmedvetenhet.
– Det är viktigt att vi kan hålla en bredd, vi vill inte får en stämpel att vi bara riktar in oss på en sak.

Är du intresserad
av att engagera dig i Genusföreningen? Kontakta då genusforeningen.uu@gmail.com