Blunder gör beslut ogiltigt

Tillbaka till ruta ett. Uppsala studentkårs fullmäktige röstade för ett ökat sektionsinflytande.

Problemet: Beslutet var ogiltigt. 

– Att det är ett bakslag för sektionerna råder det ingen tvekan om, säger Marcus Svanberg, sektionsordförande för Lära. Foto: Veronika SkärlundKlubbat? Ett slutgiltigt beslut angående motionen om att ge varje sektion ett mandat i kårfullmäktige får vänta.

Relaterade artiklar

Fel väg. När vikten av den enskilda studentens röst minskar så politiseras också sektionerna, befarar Paul Borenberg, S-studenter.
Sektioner. Ordförandena från kårens sju sektioner kräver ökat inflytande genom egna mandat i fullmäktige.

På Uppsala studentkårs fullmäktige i oktober röstade 18 ledamöter för motionen om att ge kårsektionerna ökat inflytande, genom varsitt mandat i fullmäktige. Något som skulle innebära en ändring av Uppsala studentkårs stadgar gällande kapitlet om valordning. För en stadgeändring krävs det i sin tur att kårfullmäktige röstar igenom förslaget två gånger.

En andra gång skulle vara nu på fullmäktigemötet den 17 december. Men efter en närmare granskning av stadgarna upptäckte en tjänsteman vid Uppsala studentkår att det första beslutet som togs inte är giltigt. 
Enligt stadgarna krävs det nämligen att två tredjedelar, det vill säga 28 av de valda ledamöterna, ställer sig positiva till förslaget.

Leo Pierini, ordförande i Uppsala studentkårs fullmäktige, tycker det är märkligt att ingen, varken fum-presidiet, ledamöter, verksamhetsrevisorer och notarier, uppmärksammat felet.

Är det inte upp till dig som ordförande att ha bättre koll på stadgarna?
– Absolut. Det är ytterst mitt ansvar att ha koll. Så, ja – jag borde ha bättre koll på paragrafen, säger Leo Pierini.

Läras sektionsordförande Marcus Svanberg tycker att det som hänt är tråkigt, men att det samtidigt är viktigt att följa de regler och stadgar som finns.
– Sedan kan jag tycka att två tredjedelar majoritet är ganska mycket i en sådan här fråga. Men nu är det de stadgar vi har, säger han.
– Naturligtvis är det inte kul att beslutet skjuts upp. Att det är ett bakslag för sektionerna råder det ingen tvekan om.

Sofia Bergman, ordförande för medicinska sektionen, hoppas på att ett slutgiltigt beslut i frågan ska kunna tas i januari.

– Det är allmänt dåligt att ingen reagerade. Nu hoppas jag att våra underlag och skrivelser till fullmäktige ska kunna bidra till att motionen går igenom igen. För oss är det viktigt att sektionerna står representerade, säger Sofia Bergman, som liksom Marcus Svanberg menar att ingen enskild kan pekas ut för misstaget.
– Just nu är det lätt att leta efter en syndabock. Givetvis är samtliga inblandade delvis ansvariga för det här. Även vi som står bakom skrivelsen, säger Marcus Svanberg.

Vad som händer nu är att motionen kommer att tas upp igen för en första läsning på nästa fullmäktige. 
Enligt Leo Pierini har det ingen betydelse för när motionen, om den går igenom, kan börja att gälla.

– Den får oavsett ingen praktisk innebörd förrän i och med kårvalet i april, säger han.

Vad gör ni för att detta inte ska upprepas?
– Till att börja med har vi nu koll på den här paragrafen. De flesta beslut är annars okomplicerade. Men just stadgeförändringar är det mer formalia kring. Jag vill ändå påstå att det här aldrig kommer att hända igen.