Möte om kårers oberoende

Ett ögonblick...
Klara Ellström, ordförande för Uppsala studentkår, som deltar i Sveriges förenade studentkårers (SFS) medlemsmöte – om oberoende studentinflytande – under måndagen och tisdagen.

Foto: Jakob MeijerKlara Ellström.

MEDLEMSMÖTE

Den 4 och 5 februari har Sveriges förenade studentkårer (SFS) medlemsmöte i Stockholm.

Temat för mötet är kårstatus och ett oberoende studentinflytande.

Följ mötet via twitter på hashtaggen #SFSkar.

Vad kommer ni att diskutera?
– Temat är ganska blandat eftersom det ska passa alla studentkårer. Något vi har gemensamt är att vi börjar närma oss slutet av den första perioden sedan kårobligatoriet avskaffades. Många är nog intresserade av att diskutera vad för problem som har uppkommit sedan dess, och vad som har varit positivt.

Varför är det här viktiga ämnen att lyfta?
– Det är intressant eftersom vi och många andra kårer i landet delvis finansieras av universitetet eller högskolan som vi samtidigt ska granska. Hur ser oberoendet ut och vad för roll ska vi ha gentemot universitetet. Ska vi få betalt för att jobba med en viss fråga eller ska vi jobba med det studenterna vill?

Vad är dina förväntningar på mötet?
– Mötet är tänkt att komplettera SFS fullmäktige som hålls i maj. Det är ganska bra att ha en sammanfattning av vad som händer inom kårsverige och att träffa andra kårer för att utbyta erfarenheter och idéer.

Hur tycker du att själv att US oberoende står sig gentemot Uppsala universitet?
– Relativt bra skulle jag säga. Vi har fått bestämma väldigt mycket själva, vilket är bra eftersom det då blir studenterna som sätter agendan.

Vad kan Uppsala studentkår bidra med till mötet?
– Jag tror många är intresserade av kårstatusfrågan. Hur hanterar man det här i Uppsala? Till skillnad från många andra kårer står vi oss ganska bra vad gäller medlemstapp. Det har börjat stabilisera sig sedan kårobligatoriets avskaffande. Det finns säkert de som har frågor och tankar kring det.