UTN blir egen kår

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) får kårstatus. Det beslutades när konsistoriet sammanträdde under onsdagen. Förutom UTN utses även Uppsala studentkår, Farmaceutiska studentkåren samt Rindi på Gotland att företräda Uppsala universitets studenter för den kommande treårsperioden, skriver Uppsala universitet i ett pressmedelande.

Beslutet är baserat
på både medlemstal och den studentomröstning som ägde rum i november 2012. Uppsala studentkår har 3 637 medlemmar inom teknik och naturvetenskap, medan UTN har 2 654. Men omröstningen, verkar i det här fallet ha vägt tyngre. Valresultatet visade att 78 procent av de röstande (valdeltagande på 40 procent) ville ha UTN som kår.

Enligt det förslag som låg, som nu konsitoriet nu väljer att följa, menar man att "vid en samlad bedömning av såväl medlemstal som utfallet av den gemensamma studentomröstningen bör det anses att UTN har bäst förankring bland studenterna inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten."

Studentrepresentanterna i konsistoriet fick inte delta i beslutet eftersom de ansågs jäviga.

***

Robert Högström är vice ordförande för UTN.

Var beslutet väntat?
–  Vi visste ju om rektors förslag till beslut, men vi vågade inte ta ut något i förskott. Men det här känns jättespännande och kul!

Vad händer nu?
– Nu blickar vi framåt och fortsätter med den verksamhet vi redan bedriver, samtidigt som vi förbereder för den omställning den här innebär. Vi kommer också fortsätta att arbeta med de samarbeten som vi har med andra studentorganisationer i Uppsala, kårer såväl som föreningar.

***

För Uppsala studentkårs ordförande Klara Ellström var beslutet väntat.
– Vi hade ju tagit del av förslaget som låg.

Kommer ni att överklaga?
– Det har vi inte beslutat om än.

 När kommer ni att besluta om det?

– Det är inte säkert. Imorgon på styrelsemötet kommer vi diskutera saken och se hur vi ska gå vidare.

Mer om kårstatusfrågan efter pressträffen som äger rum 13.00 idag, onsdag.


Jakob Meijer
Ida Nordenhem
Sara Borsiin