US överklagar kårstatusbeslut

Uppsala studentkår överklagar universitetsstyrelsens beslut att ge Uppsala teknolog- och naturvetarkår kårstatus. Det bestämdes på onsdagskvällens styrelsemöte.

Här kan ni läsa beslutet.

US vill inte kommentera vidare, utan hänvisar till det pressmeddelande som skickades ut på torsdageftermiddagen. Sett till högskolelagen och tidigare beslut från 2010 angående kårstatus bör medlemsantalet vara det avgörande.

I pressmeddelandet kan man läsa:
"Universitetet har under hösten flera gånger signalerat att det enda kriterium som kan komma att spela roll i beslutet är medlemsantalen. Vi finner konsistoriets beslut ytterst anmärkningsvärt, då det går emot de signaler som högskolesektorn tidigare gett. Vi ställer oss frågande till varför konsistoriet inte utgick från skrivningen i sitt eget beslutsprotokoll från 2010."

De skriver även att det kan bli aktuellt med att lyfta jävsfrågan. Innan beslutet fattades tilläts inte studentrepresentanterna säga sitt, utan skickades i stället ut under beslutspunkten.

Uppsala studentkår anser att det är viktigt att beslutet prövas eftersom studentkårer i Sverige måste få veta vilken praxis som gäller.
– Överklagan ska inte ses som en kritik av UTN och dess verksamhet, utan som en kritik mot de otydliga spelreglerna. Det vill vi vara noga med att understryka. Nu hoppas vi att vi snabbt kan få ett svar från Överklagandenämnden så att det blir tydligt vad som gäller, säger US ordförande Klara Ellström i pressmeddelandet.

***

För UTN:s ordförande Liselott Karlsson var beskedet väntat:
– Egentligen var det nog det, men vi hade fortfarande hoppet om att Uppsala studentkår skulle tycka det var viktigt att använda tiden fram till 1 juli till att arbeta fram fungerande samarbetsformer.

Vad anser ni om överklagan?
– Ett överklagande gör att alla blivande kårer får mindre tid på sig att förbereda sig och anpassa sig till de förhållanden som kommer råda från 1 juli.

US menar att det inte ska ses som kritik mot UTN. Hur ser ni på det?
– Vi tar det inte heller som en kritik mot vår organisation, däremot är det i allra högsta grad en kritik mot de teknatstudenter som uttryckt som vilja i studentomröstningen och förväntat sig att deras röst skulle vara av betydelse.