Vill se långsiktiga planer

På måndagen presenterade finansminister Anders Borg (M) regeringens vårbudget. Propositionen innebär fler högskoleplatser, men Sveriges förenade studentkårer hade önskat sig mer.

PressErik Arroy, SFS, vill se en mer tydlig högskolepolitik.

LÄS MER

Sveriges förenade studentkårer har även gjort ett officiellt uttalande kring vårbudgeten. Det läser du här.

Budgetproposition lovar fler högskoleplatser på civil- och högskoleingenjörutbildningar, samt sjuksköterskeutbildningarna.
– Givetvis är det positivt med fler utbildningsplatser för ingenjörer och sjuksköterskor. Men det vi vill se är mer tydliga och långsiktiga planer från regeringen, säger Erik Arroy, ordförande för SFS.
Han fortsätter:
– Förra året minskade man antalet platser med 11 000 och nu säger man att man ska öka. Vi ser en ryckig och svårförutsägbar högskolepolitik där man tänker ett år i taget, vilket gör det svårt för lärosätena att planera sin verksamhet.

Enligt Erik Arroy innebär budgeten inga större förändringar för studenterna generellt.

– Den enda reella förändringen är de här högskoleplatserna. Något vi tycker är märkligt är att man inte nämner högskolepolitiken mer än med ett par rader. Regeringen menar att arbetslösheten kommer att fortsätta vara hög och då är det än viktigare att ha en tydlig och ambitiös högskolepolitik för att möta de utmaningar som samhället står inför.

Hur ska SFS jobba för att lyfta de här frågorna?
– Vi tänker fortsätta efterlysa en tydlig och genomtänkt högskolepolitik. Kritiken gäller inte bara regeringen utan alla riksdagspartier. Till höstbudgeten och kommande valrörelse förväntar vi oss därför ett mer tydligt och långsiktigt budskap för att slippa dagens ryckiga och oförutsägbara högskolepolitik, säger Erik Arroy och påpekar att det inte bara gäller utbildningsplatser utan även högskolans roll i samhället.