Andra gången gillt: UTN blir kår

Punkt för kårstatusfrågan efter nytt konsistoriebeslut. UTN blir teknatstudenternas kår i januari.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår – kår även officiellt från och med 2014.

ARKIV: KÅRSTATUS

Alla artiklar angående kårstatusfrågan, publicerade i pappersupplagan/och eller på ergo.nu, hittar du här.

 

På onsdagskvällens konsistoriemöte fattades – för andra gången – beslutet att ge Uppsala teknolog- och naturvetarkår kårstatus. Som väntat tar UTN alltså över kårskapet för studenterna på teknat från och med årsskiftet 2013-2014.
– Det rådde fullständig enighet, säger rektor Eva Åkesson till Ergo efter mötet.
– Beslutsunderlaget var tydligt och väl underbyggt.

Prorektor Anders Malmberg instämmer.
– Alla var väldigt optimistiska över att beslutet fattats i samförstånd.