Foto: Ida NordenhemÅrslånga köer till försthandskontrakt gör andrahandsbostaden till en lösning – snarare än en nödlösning.

Vad händer i andra hand?

Adam använder kontraktet för att tjäna pengar och ha en fot kvar i Uppsala tills han kontrolleras av fastighetsägaren. Under tiden betalar Anna och Mikael överhyra.

Lagligt i andra hand: bor du när förstahandshyresgästen ansökt om och fått tillstånd att hyra ut av värden eller bostadsrättsföreningen. Innan du flyttar in i andra hand bör du be att få se papper på godkännandet så du vet att andrahanduthyrningen är tillåten.

Otillåtet i andra hand: bor du när förstahandshyresgästen hyr ut sitt boende utan godkänt tillstånd från värden eller bostadsrättsföreningen. Den du hyr av kan emellertid ha fixat ett eget kontrakt som den vill att du ska skriva på, så ni båda är med på vilken hyra som gäller etcetera.

...hur fungerar det med hemförsäkring?

Bor du i andra hand – svart eller lovligt spelar ingen roll – bör du alltid teckna en egen hemförsäkring – oavsett om du är folkbokförd på adressen eller inte.

Förstahandshyresgästens hemförsäkring täcker nämligen inte andrahandshyresgästens. Försäkringsbolaget delar inte med sig av information som du uppger, till fastighetsägaren. Att teckna en försäkring kommer därför inte att ”röja” var du bor om du bor olovligt.

Bor du inneboende hos någon – svart eller lovligt – och har en c/o-adress, se till att få stå med på försäkringsbrevet så att du är medförsäkrad. Står ditt namn inte med omfattas du inte av hemförsäkringen.

Om du som andrahandsboende eller inneboende orsakar skada i lägenheten så är det personen som står på förstahandskontraktet som kommer att debiteras av fastighetsägaren.

De flesta försäkringsbolag har särskilda hemförsäkringar som riktar sig till studenter. Ungefärligt pris: knappt femtiolappen i månaden.

Har kvar studentlägenheten som extrainkomst

Adam har ett hyreskontrakt i ett av Uppsalas studentområden sedan flera år tillbaka. Studenten Mikael har först varit inneboende hos honom, sedan andrahandshyresgäst från höstterminen 2013 när Adam flyttade från Uppsala för att göra sitt examensjobb. Nu är Adam färdigutbildad och bor fortfarande på annan ort, men kontraktet står han alltså kvar på.

Hyran han tar ut av Mikael och den nya inneboenden Anna är 1 600 kronor högre än den han själv betalar in. Efter att ha betalt elräkning och försäkring (som Anna inte inkluderas av) kan han därför göra vinst.
Oschyst, tycker Mikael, som inte köper Adams försvar att han ”ju skulle kunnat ta ut ännu mer om han ville”.
– Han har jobb nu och tjänar bra med pengar. Det han får ut kommer att kännas mindre för honom än det känns för oss.

Mikael har bott på adressen i över två år nu och har därför besittningsrätt och kan ta över kontraktet efter Adam. Han sitter alltså lite säkrare, och om det inte varit för vänskapsrelationen till Adam skulle han tipsa fastighetsägaren om att de skulle göra en kontroll. Fram tills för en tid sedan befann sig även han i den utsatta positionen att själv riskera bli bostadslös om Adams kontrakt sägs upp.

Det är en risk som Anna, liksom inneboenden före henne, däremot tar. Eftersom hon bor svart och inte kan skriva sig på adressen – det skulle se konstigt ut med tre personer i en tvåa – kan hon inte heller söka det bostadsbidrag hon annars haft rätt till. Ändå betalar hon alltså 3 550 kronor i månaden.

Personerna i artikeln heter någonting annat egentligen.

 

 

Inget kriminellt – men risk för vräkning

Om du känner till att någon hyr ut svart i andra hand – avråd den genast från att göra det. Det säger Jens Lundberg, utredare på Hyresgästföreningen.
– Personen som hyr ut olovligt i andra hand riskerar att bli vräkt, säger han.
– I de allra flesta fall får du ju hyra ut lovligt i andra hand i ett år – när du har godtagbara skäl.
Vem gör sig skyldig till brott – den som hyr ut svart i andra hand eller den som hyr?
– Något brott i den meningen är det egentligen inte. Men den som hyr ut olovligt i andra hand begår ett avtalsbrott mot värden, säger Jens Lundberg.
Så, det är den som hyr ut som är den största ”boven”?
– Den som hyr ut tar den största risken, eftersom den kan bli vräkt. Har personen dessutom tagit ut för hög hyra så kan den bli skyldig att betala tillbaka till den som bor i andra hand.

Men även om andrahandsgästen har möjlighet att få tillbaka en hyrespeng, har den långt ifrån en trygg position:
– Givetvis förlorar den sin bostad om man blir påkommen, säger Jens Lundberg.
Vi måste ju vara skrivna där vi bor – och det är ju inte den som bor svart?
– Ja, man ska vara folkbokförd där man har sin fasta plats. Men det är inget brott i sig att inte vara skriven där man bor. Däremot kan det bli problematiskt i nästa steg – när andrahandsgästen till exempel ska söka jobb och behöver ha en adress.

Uppsala är känd för sin bostadsbrist och vid terminsstarter är det extremt tufft för nya studenter. Borde det vara lättare att hyra ut i andra hand?
– Andrahandsboende ska ju vara en nödlösning. Det som behövs är snarare fler bostäder och förstahandskontrakt, säger Jens Lundberg.

Studentstaden, som äger drygt 3 400 studentrum och studentlägenheter i Uppsala, har runt 100 godkända och tillåtna andrahandsuthyrningar i beståndet just nu, enligt vd:n Sara Westberg. Hur många hyresgäster som hyr ut olovligt i andra hand kan hon inte säga.
– Nej, det är svårt att ha en uppfattning om volymen, men det är klart att det förekommer, säger hon.

När Studentstaden fattar misstankar om att en student hyr ut olovligt i andra hand kontaktar de förstahandshyresgästen med brev.
– Där framgår att personen anmodas vidta rättelse och säga upp andrahandsavtalet eller säga upp hyresavtalet med oss. Vidtar man inte rättelse inom en månad riskerar man att vi säger upp avtalet med förstahandshyresgästen, säger Sara Westberg.

Andrahandshyresgästen som bor svart måste alltså vara ute ur lägenheten inom en månad, samtidigt som försthandshyresgästen riskerar att även den bli bostadslös.

Studentstaden godkänner andrahandsuthyrningar om studenten med förstahandskontraktet ska studera på annan ort, ta studieuppehåll, arbeta tillfälligt på annan ort, göra en längre resa eller provbo någon annanstans. Andrahandshyresgästen måste i sin tur vara heltidsstuderande på Uppsala universitet eller SLU. Max ett år har studenter tillåtelse att hyra ut i andra hand vid första ansökan, för provboende någon annanstans gäller sex månader. 
– Tanken är inte att man ska kunna hyra ut sin bostad gång på gång. Det ska finnas synnerliga skäl för att vi ska godkänna att bostadens hyrs ut i andrahand ett år till.
 Borde det vara enklare för studenter att hyra ut lovligt i andra hand?
– Nej, för det är inga krångliga regler. Har man som förstahandshyresgäst inte behov av sin studentlägenhet så ska man inte bo där utan låta den komma en student till gagn istället.
Däremot borde det vara enklare att möjliggöra andrahandsuthyrning i bostadsrätter, eftersom det är onödigt när sådana står tomma, säger hon.