Foto: Sara BorsiinTobias Hübinette, forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Utmanar antirasistisk självbild

Tredje gången gillt. En föreläsning med Tobias Hübinette blev till slut av, men inte i universitetets lokaler. Hugo Valentin-centrum bjöd in honom till Gottsundabiblioteket för att tala om ”ras och vithet i det samtida Sverige”.

Vad har hänt?

I oktober 2013 ställde Utrikespolitiska föreningen in en föreläsning med Tobias Hübinette. Av säkerhetsskäl, vilket förvånade arrangörerna.

Senare samma månad ställde Tobias Hübinette in sitt medverkande vid Queerseminariet efter information om att extra bevakning skulle sättas in. Företrädare för seminariet tyckte att universitetets intendentur gjort en "absurd bedömning"

 

Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet ger i samma serie öppna föreläsningar på Gottsundabiblioteket 20/3, 15/4 och 15/5.
Läs mer här.

Svenskar tror att de lever i världens mest antirasistiska land, inleder Tobias Hübinette torsdagskvällens föreläsning. Här spelar inte ursprung någon roll, tror vi.

Sedan följer en timmes uppräknande av statistik som visar på motsatsen: diagram och studier över hur segregerat samhället är efter ursprung – när det kommer till inkomst, boende i hyresrätt eller bostadsrätt och tillgång till maktpositioner. Boendesegregationen i storstäderna jämförs med den i Sydafrika under apartheid.
– Det kan inte bli sämre, konstaterar Tobias Hübinette, möjligen en aning hoppfullt.

Dessa skillnader, medan det inte finns ord för att prata om det, någonting som också diskuteras under kvällen. Statistik för den forskning som Tobias Hübinettes och andra på Mångkulturellt centrum bedriver är svårt och dyrt att ta fram och blir alltid ungefärlig. Inrikes och utrikes födda är alltför grovt för att kunna säga någonting om de grunder människor diskrimineras för.
– Sverige är det enda landet i världen som avskaffat rasbegreppet, säger Tobias Hübinette.

Men vi pratar ändå fortfarande om ”rasism”? säger en person i publiken.
– Det pågår en kamp om det ordets fortsatta användande också, säger Tobias Hübinette.

Istället för rasism och för den delen antirasism, som ju innehåller ”ras” går man istället mer och mer över till att prata om ”intolerans” eller ”främlingsfientlighet”, menar han.

Efter de nedslående siffrorna kommer en retorisk fråga: så vad beror det här på?
– Ingen driver såklart hypotesen att det skulle ha att göra med att ras spelar roll i Sverige. Vi är ju ett antirasistiskt land.