Foto: Mikael Wallerstedt/UUTorsten Svensson blir tillförordnad vice rektor...

De ersätter vicerektorerna

Tre vicerektorer, som krävde rektor Eva Åkessons avgång, avgick självmant när det stod klart att hon blir kvar. Nu har två av dem ersatts fram till sommaren.

Foto: Staffan Claesson/UU...liksom Göran Magnusson.

I förra veckan meddelade Uppsala universitets tre vicerektorer, Margaretha Fahlgren, Britt Skogseid och Ulf Danielsson att de lämnar sina tjänster. Detta efter att Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, förklarat att de har fortsatt förtroende för rektor Eva Åkesson

Nu kan man på rektorsbloggen läsa att universitetet i dag har utsett två av tre ersättare.

Göran Magnusson, seniorprofessor i virologi blir tillförordnad vicerektor och ordförande i områdesnämnden för medicin och farmaci, medan Lennart Dencker, seniorprofessor i toxikologi, blir vice ordförande.

Torsten Svensson, professor i statsvetenskap blir tillförordnad vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap, och Carlin Liberg, professor i utbildningsvetenskap, vice ordförande.

Ställföreträdande vicerektor Helena Danielsson representerar tills vidare teknik och naturvetenskap, där det fortfarande diskuteras hur ledningen ska organiseras.

De nya temporära ledningarna gäller fram till sommaren då de de ordinarie vicerektorsvalen är klara.