Färre kvinnor i kårvalet

Inte bara kårpolitikerna blir färre. Även andelen kvinnor, som ställer upp i kårvalet, har minskat. "Kan inte ligga på enskilda grupper att väga upp andras ojämställdhet".

 

KÖNSFÖRDELNING

Parti, antal kvinnor och män (fördelningen procent)

Gröna studenter, 3 – 3 (50/50)
S-studenter, 4 – 5 (44/56)
Vänsterns studentförbund, 3 – 4 (43/57) 
UUS, 4 – 9 (31/69)
Allians för kåren, 5 – 16  (24/76)
Fi-studenter, 14 – 2 (88/12)

Andel kvinnor som ställer upp i valet är 45 procent. Motsvarande siffra 2013 var 51 procent.

 

Relaterade artiklar

Kårval 2014. Från 130 till 72. Nästan hälften så många kandidater, jämfört med 2013, ställer upp i årets val. Kan leda till vakanta platser i fullmäktige.

Andelen deltagande kvinnor i årets val är mindre, jämfört med förra året – från 51 procent till 45 procent. Fyra av sex partier har fler män än kvinnor på sina listor. Gröna studenter har hälften, hälften, medan Feministiskt studentinitiaitv har en klar övervikt kvinnnor – 14 av 16 namn. Men då är det också det partiet som gör så att könsfördelningen blir någorlunda jämn totalt sett. 

Av de 33 kvinnor som ställer upp i årets val är 14 Fi-studenter.
– Spontant känns det väldigt tråkigt att alla kårpartier inte verkar ta jämställdheten på allvar, att det inte är något de ser över. Det kan inte ligga på enskilda grupper att väga upp andras ojämställdhet, säger Fi-studenters förstanamn Sarah Häggdahl.

Partiombudet Nicklas Bäcker är inne på samma linje.
– Det är väldigt tråkigt, sett på fullmäktigemötena och talarstatisken ser vi ju redan en sådan utveckling. Även när det varit jämnt fördelat på mötena har de som definierar sig som killar hörts mest.

Det nybiladade borgerliga partiet Allians för kåren är Fi-studenters motsats där i stället merparten av kandidaterna är män – 16 av 21 namn. Enligt Allians för kårens partiombud Michael Holtorf var tanken att fler kvinnor skulle ställa upp.
– När valutskottet granskade listan försvann tyvärr några namn eftersom de inte betalat medlemsavgift till kåren, säger han.
– Men i övrigt har vi inte arbetat aktivt med den frågan, utan vi har utgått från att alla som vill vara med ska vara med.

Michael Holtorf menar att det är en svår fråga.
– Det är klart att vi hade kunna plocka bort namn för att få en bättre könsfördelning. Men jag tror inte att det är lösningen. Snarare handlar det om hur vi ska arbeta för att nå fler kvinnor framöver, säger han.