Foto: Sara BorsiinMatilda Molander, som läser Nationalekonomi inom Politices kandidatprogrammet är femtenamn på listan och Michael Holtorf, som läser ekonomisk historia, är förstanamn på listan.  Personlig sak: Hörlurar. ”För att vi lyssnar på studenterna”.

Allians för kåren

Ergo träffar kandidaterna Matilda Molander och Michael Holtorf och reder ut: Vad vill Allians för kåren?

Illustraion: Karin SerinAllians för kårens logga.

NYTT PARTI

Allians för kåren är ett nybildat kårparti, 2014, och består av personer från Moderata studenter (4 mandat i kårfullmäktige), Liberala studenter och Centerstudenter.

KÅRVALET 2014

Mer information om kårvalet och hur du röstar hittar du här.

Hur mår ni som nybildat kårparti?
MH: Fantastiskt! Vi har höga förväntningar.

Vilken politik kommer ni att driva?
MM: Kåren ska syssla med studenternas praktiska frågor, sånt som ligger nära och berör dem – inte rikspolitik, utan fokus på det som händer här på Uppsala universitet. Det är det som studenter verkligen bryr sig om och där vi har en större chans att påverka, så det är bättre att lägga sin energi där.
MH: Kåren ska vara en intresseorganisation för Uppsala universitets studenter, inte bara några utan alla. Då måste man våga driva de frågor som ligger studenter nära i vardagen, lokalt. Inte driva frågor som alienerar stora grupper av studenter utan att man snarare försöker vara en intresseorganisation för alla studenter så att alla känner sig välkomna. Det finns andra påverkansorgan för nationell politik och man kan inte få alla studenter att enas kring vissa hjärtefrågor man har.

Vilka frågor kan detta vara?
MM: Bättre studieplatser, till exempel på Ekonomikum så att man inte behöver sitta på hårda tågsäten som de har där. Eller att det ska finnas vettigt med seminarietid, vettiga öppettider…

Hur ska ni säkra samarbetet mellan olika studentkårer?
MH: Man har idéer hur man ska kunna samarbeta kring valfrågor och konkreta saker. Men hur det organet ska se ut eller om det bara  är ett informellt samarbete vågar inte jag svara på idag, det beror på hur saker fortlöper. 
MM: Om man kan visa att man är enade blir man starkare i påverkansfrågor mot universitetet.

Vad innebär det i kår- och utbildningspolitik att ni är ett borgerligt kårparti?
MH: Vår huvudfråga är att vi vill reformera valsystemet, att det sektionaliseras fullt ut. Men varför vi tänker vara ett borgerligt kårparti… för att i dagsläget är det en stor grupp studenter som inte representeras, och då blir det fel. Tills vi har lyckats genomföra reformen måste någon representera studenterna.
MM: Vi tycker inte att politiska partier ska ha makt över områden som inte har med partipolitik att göra. 

Så varför engagerar ni er inte i UUS?
MM: Vi har ju många medlemmar i de olika borgerliga studentförbunden. Det är lättare för dem att skriva upp sig på en lista i en organisation man redan tillhör än att gå med i en annan.
MH: Det behövs alla krafter som finns för att reformera kårvalsystemet. Om vi ställer oss vid sidan av och inte bryr oss så kommer det ju aldrig att hända någonting.