Konceptbild: White arkitekterTrots att de exakta ritningarna över hur Humanistiska teatern ska se ut inte är klara så har White arkitekter, tillsammans med universitetet och Akademiska hus, tagit fram tydliga stämningsbilder. Salen kommer att rymma ungefär 140 platser och inhysa en 32 kvadratmeter stor bildskärm som bland annat ska göra det möjligt för personer runtom i världen att delta i dialoger via videolänk.

Humanistiskt samtal för 17 miljoner

Nästa vår planeras det första spadtaget att tas för uppförandet av en humanistisk teater på engelska parken. Med denna vill man främja den öppna humanistiska dialogen, men ännu saknas 10 miljoner kronor som ska bekosta den audiovisuella utrustningen.

Konceptbild: White arkitekterEn konceptbild på Humanistiska teaterns exteriör.

Intentionerna att bygga en amfiteater-inspirerad hörsal på Uppsala universitet har funnits sedan humanistiskt centrum invigdes i kvarteret engelska parken år 2004. Men några formella planer för bygget blev inte klara förrän i juni i år då områdesnämnden klubbade igenom investeringsramen för Humanistiska teatern.
16 950 000 kronor, strax under 17 miljoner, beräknas projektet kosta. Av dessa är dock redan 7 miljoner, samt framtida drift, säkrade genom ett rektorsbeslut och universitetets lokalprogram.
– Kostnaden för huset och förvaltningen ligger hos Akademiska hus. De 7 miljoner kronorna avser bland annat säkerhet, inredning och tele- och datanät, berättar Fredrik Åkerblom, fundraiser för projektet på Uppsala universitet.

Men ännu behövs ungefär 10 miljoner kronor som utgör kostnaden för den audiovisuella utrustningen. Det kommer att vara en 32 kvadratmeter stor kurvad bildvägg som slukar den största delen av de utgifterna.
– Det rör sig alltså inte om en projektor utan en bildvägg som är uppbyggd av små kuber, eller segment, och det ska ge en helt annan kvalitet på bild och upplösning än vad en projektor har kapacitet till. Man kommer att kunna lägga upp ett stort antal fönster för personer som deltar från andra platser via länk och visa presentationer, bilder, filmer, och så vidare, säger Fredrik Åkerblom.
Vilka som kommer att stå för de sista 10 miljonerna är ännu oklart, men Fredrik Åkerblom menar att det är högst troligt att de kommer att få ihop den resterande summan till våren 2015 då det är tänkt att bygget av Humanistiska teatern ska påbörjas. I nuläget finns en prioriterad lista över ett antal potentiella donatorer.
– Det rör sig om stiftelser som vill stödja humaniora i synnerhet och bidra till humanistisk forskning och en öppen dialog och debatt. De kommer alltså att stödja det som pågår i Humanistiska teatern snarare än själva bygget i sig.

Att humanistiska teatern kommer att bli mer än bara en byggnad är det fler än Fredrik Åkerblom som understryker. Margaretha Fahlgren är professor i litteraturvetenskap vid engelska parkens litteraturvetenskapliga institution och ordförande i den styrgrupp som leder projektet. Hon menar att teatern kommer att vara en arena för alla som vill bidra till det humanistiska samtalet, både i och utanför universitetet.
Varför har man valt att satsa just på en teater istället för till exempel studieplatser som det ju är brist på i engelska parkens byggnader?
– Förutom Humanistiska teatern kommer det även finnas en del grupprum och kontor i byggnaden. Vi har utgått från de behov som finns, men några specifika studieplatser kommer det inte att bli.

Trots att de ekonomiska satsningarna på Humanistiska teatern är stora är de inte i paritet med satsningarna på den planerade tillbyggnaden av Ångströmlaboratoriet, Etapp 4, vars slutnota beräknas uppgå till en dryg miljard (Ergo #4 2014). Kan det tolkas som ännu ett uttryck för att det satsas mer på teknologer och naturvetare än humanister?
– Jag tycker inte att det går att jämföra byggena på det sättet. Olika fakulteter har olika behov och på Ångström behövs väldigt mycket dyr utrustning som inte behövs på engelska parken, säger Margaretha Fahlgren.

I nuläget arbetar man på att ta fram de bygghandlingar som krävs för att projektet ska kunna påbörjas. Den speciella utformningen av Humanistiska teatern har tagits fram av arkitektbyrån White i nära samarbete med universitetet och Akademiska hus.
– Universitetets önskemål var att skapa en arena för den humanistiska dialogen och något utöver det vanliga. Vi har hämtat inspiration från bland annat amfiteatern, engelska parlamentet och den anatomiska teatern på Gustavianum, säger Nina Wittlöv Löfving på White arkitekter.
Hon förklarar vidare att målet är att skapa ett spännande rum med en varm atmosfär, där publiken på ett naturligt sätt kan vara involverad i samtal snarare än att bara vara åhörare. Salen kommer att rymma runt 140 sittplatser med mikrofon vid varje plats.
– Vi jobbar mycket med akustiken och skissar bland annat på en färgsättning och belysning som kan göra rummet både stämningsfullt och dramatiskt, säger Nina Wittlöv Löfving.
Humanistiska teatern beräknas stå klar vid årsskiftet 2016/17.