Varnar studenter för advokatbyråer

Juriststudenter uppmanas att välja bort advokatbyråer som inte är jämställda.

Foto: PressbildAmanda Lundeteg, vd för AllBright.

3
av de största advokatbyråerna i Sverige har en kvinnlig verkställande direktör.

14 procent
av alla delägare på advokatbyråerna är kvinnor, trots att 57 procent av alla på advokatbyråerna är kvinnor.

88 procent
av de kvinnor som pluggar till jurist tror att deras kön kommer att påverka deras lönesättning sämre.

Läs hela rapporten "Kvinnor arbetar - män gör karriär" här.

 

På måndagen släpper stiftelsen AllBright en rapport som visar på stora skillnader mellan kvinnor och män på advokatbyråer. Rapporten delas under dagen ut på universitet och högskolor runt om i landet, också på Uppsala universitet.

I rapporten har stiftelsen granskat de största advokatbyråerna i landet, och visar på att män i mycket högre utsträckning än kvinnor blir delägare och att arbetet för jämställdhet på arbetsplatserna är långt ifrån optimalt. Detta trots att en klar majoritet av dagens juriststudenter uppger att det är viktigt för dem att den framtida arbetsplatsen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor.

Nu uppmanar stiftelsen AllBright studenterna att undvika de firmor som hamnade sämst i utvärderingen.
– Studenterna är väl medvetna om hur konservativ juristkåren är och de ställer stora krav. Om advokatbyråerna ska ha en chans att värva talang i framtiden krävs mer än tomma ord. I dagsläget läcker de kompetens som ett såll, hålen måste tätas om de vill attrahera dagens studenter, säger Amanda Lundeteg, vd för AllBright i ett pressmeddelande.