Foto: Ida Nordenhem / arkivPer Löwdin.

Per Löwdin har gått bort

Doktorandombudsmannen Per Löwdin har hastigt gått bort, vid en ålder av 65 år. Uppsala studentkår, där Löwdin arbetat i närmare trettio år, höll i fredags stängt efter att ha mottagit beskedet.

Per Löwdin har i sitt uppdrag framförallt bistått doktorander i konflikter med universitetet, men också varit ett stöd i mångas doktorandvardag. Många är de intervjupersoner som genom åren påtalat för Ergo hur avgörande Per Löwdins hjälp och kunskap varit för dem.

Löwdin kommer, förutom av sina närmaste, saknas av generationer av kåraktiva och Ergoredaktörer, liksom av mångåriga medarbetare på Uppsala studentkår. Reaktioner som kåren och Ergo tagit del av i dagarna vittnar om hur betydelsefull han varit, också långt utanför Uppsala.

Sedan 1987 har Per Löwdin haft sin egen spalt i Ergo, om doktoranders rättigheter. I denna har han aldrig tvekat att gå opposition när det behövts, oavsett vilken politisk färg utbildningsministrarna haft och oavsett vem som innehaft ledande positioner på universitetet. Doktorandspalten har genom sin kritiska natur lett till debatter och konflikter, men framför allt varit ett mycket läst och uppskattat inslag. Den sista doktorandspalten med Per Löwdin finns i Ergo nummer 11, som trycktes innan redaktionen fick beskedet om hans bortgång.

Uppsala studentkår kommer att hålla en öppen minnesstund efter julhelgerna. Närmare information om detta kommer.

 

I nummer 1 2015 kommer vi att publicera ett minnesreportage. Kontakta Ergoredaktionen om du vill bidra till detta och berätta hur du minns Per Löwdin.