Ett av de omdebatterade gula husen kommer att rivas enligt planerna.

Nygamla byggplaner för Odinslund

Uppsala studentkår och stiftelsen Ubbo vill bygga i kvarteret nedanför kårhuset. Forskarbostäder och någon form av utåtriktad verksamhet ska ges plats – om den detaljplan man vill se beviljas.

Stiftelsen Ubbo

Kvarteret Ubbo, som innefattar bland annat Uppsala studentkårs kårhus och Jontes stuga, är i Uppsala studentkårs ägor sedan 1870-talet. Sedan 1960-talet ägs den av en stiftelse där kåren har majoritet men där även Uppsala universitet, Uppsala kommun och Kungliga Vetenskapssamhället är parter.

Stiftelsen Ubbo, i vilken Uppsala studentkår har en majoritet av platserna, har länge haft planer på att förändra kvarteret nedanför kårhuset.
– Vi vill utveckla det här området och tror verkligen att det kan lyftas, säger kårordförande Caisa Lycken på den presskonferens där planerna presenteras.
Arkitekten Kerstin Bernow visar skisser över den tänkta nybyggnationen, som består i två hus som är tre respektive fyra våningar höga och bland annat tänkta att innehålla bostäder, till exempel för gästforskare.

Bottenplan i det hus som ligger längst ut mot allén ska vara transparent och inhysa någon form av utåtriktad verksamhet.
– Man kommer att kunna se in på gården och gå in, säger Kerstin Bernow.

Den kortast möjliga vägen till byggstart är ett år – men att det skulle gå så snabbt skulle förvåna många: historien visar att det inte är så lätt att göra förändringar i kvarteret. Någonting det särskilt tvistats om är två gula hus från 1700- respektive 1800-talet. Uppsala studentkår har tidigare velat flytta in delar av den egna verksamheten i ett av dem, men sedan ansökt om att få riva det istället eftersom renoveringarna skulle bli för dyra. Protesterna från personer – bland annat från Upplandsmuseet – som vill bevara husen lät inte vänta på sig. Stiftelsen Ubbo har nu tillstånd att riva det minsta av de båda husen, vilket man också kommer göra om planerna går i lås.

Vad bygget kommer att kosta finns det ännu inga officiella siffror på, säger Björn Lundell från Akademiförvaltningen.
– … men det är stiftelsen som ska betala, och det måste gå ihop ekonomiskt.