Bild: Wikimedia Commons.

"Allt från trakasserier till osynliggörande"

Problem med att få ut examensbevis i rätt namn, att bli omnämnd med fel pronomen på seminarium och att bli ifrågasatt vid toalettbesök är bara några av de besvär många transpersoner stöter på som studenter. Ändå saknas klar dokumentation om hur det är att vara trans i studentvärlden, därför att det kan stjälpa snarare än hjälpa menar SFQ – Sveriges förenade HBTQ-studenter.


Om du upplever dig diskriminerad av andra studenter eller universitetsanställda på grund av din könstillhörighet hittar du hur du går till väga för att anmäla händelsen i universitetets likabehandlingsplan på varje institutions egna hemsida.


Du kan också vända dig till SFQs lokala avdelning i Uppsala på mejlen sfq@sfq.studorg.uu.se

I dagsläget jobbar varken RFSL eller SFQ särskilt mycket med statistik som rör transpersoner helt enkelt därför att de anser att dessa siffror kan vara normerande och skadliga.
– Men det vi har sett är att cirka 2-3 procent av befolkningen är transpersoner, vilket internationella studier styrker. På grund av transfobin i samhället som hindrar folk från att utforska sin könsidentitet tror vi att det är långt fler än så, säger Frank Berglund, förbundsordförande för RFSL ungdom, i ett mejl till Ergo.
Han berättar också att man räknar med att det finns fler som öppet är transkvinnor än transmän.
– Detta beror enligt min gissning på att personer som tilldelats kvinnligt kön vid födseln har större spelutrymme att utforska sin identitet på, och att det generellt är "lättare" på vissa sätt att vara ickebinär med tilldelat kvinnligt kön än tilldelat manligt då manlighetsnormen är så otroligt snäv.
Även ickebinära personer, alltså personer som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna-man-uppdelningen av kön, räknas in i begreppet trans och kan också genomgå könsutredning och, i en del fall, könsbekräftande vård.

Transpersoner som studerar vid universitet och högskolor kastas ofta in i flera nya sammanhang – kurser med olika föreläsare, nationssittningar, korridorsboenden – där de frivilligt eller ofrivilligt tvingas outa sin könsidentitet, ibland flera gånger om dagen. SFQ har i två projekt börjat beskriva hur det är att vara trans i högre utbildning i Sverige.
I projektet “Examensbevis i rätt personnummer” med tillhörande handbok som kom ut i december förra året, förklarar SFQ hur en utlämning av nytt examensbevis kan ske för personer som vill byta till rätt namn och personnummer på sitt examensbevis efter att de bytt namn och kön juridiskt. På många lärosäten har det fram till nyligen saknats rutiner för hur man ska hantera fall där personer vill byta personnummer och namn på sitt examensbevis. Från exempelvis Uppsala universitet fick man så sent som 2011 ett klart och tydligt “nej” vid en förfrågan om reviderat examensbevis. Idag är det möjligt att få ut ett nytt om man har bytt personnummer juridiskt, men inte om man bara har bytt namn som en del transpersoner väljer att göra.

Men förutom rent administrativa problem som, rent teoretiskt i alla fall, går att åtgärda med förändrade rutiner, utsätts även transpersoner för diskriminering och osynliggörande i många studentsammanhang.
– …som att felkönas av föreläsare eller att tvingas läsa kurslitteratur som antingen kränker eller osynliggör transpersoner, skriver SFQs styrelse gemensamt i ett mejl till Ergo.
Också toaletter på campus och andra byggnader kopplade till studentlivet kan ge upphov till obehag för transpersoner när det är uppdelade i “herr” och “dam”.
– Visa binära transpersoner beskriver att de är rädda att bli ifrågasätta och tvingade ut från toaletten. Toaletter är en plats där transpersoner ofta blir hotade eller utsatta för våld. Vissa icke-binära studenter beskriver också att de inte känner sig bekväma på någon av toaletterna, då det kan uppstå en situation där de könas på ett sätt de inte är bekväma med. På grund av könsuppdelade toaletter, kan det kännas som att en inte är välkommen att använda någon av toaletterna och att båda alternativen blir en otrygg plats, skriver SFQs styrelse.