Foto: MontageNytt fastighetsnät ska installeras i samtliga hus på Sernanders väg. Hela företaget väntas pågå fram till sensommaren.

Sänkt hastighet i väntan på nytt nät

Problemfritt surfande i Flogsta höghus garanteras först när hela fastighetsnätet är bytt. Uppgraderingen är påbörjad men väntas pågå ända fram till sensommaren i vissa hus.

I fredags rapporterade Ergo att problemet med internetanslutningen i Flogsta höghus såg ut att vara löst. Flera boende hörde dock av sig till Ergo och påpekade att så inte var fallet. När Ergo kontaktar AllTele, som levererar bredband till Heimstadens fastigheter på Sernanders väg bekräftar de att problemet inte är helt avhjälpt. De menar att det finns vissa brister i det existerande fastighetsnätet vilket gör att de inte kan leverera sina tjänster fullt ut. 

– Standarden i fastighetsnätet medför tyvärr att det ibland kan bli störningar i tjänsten, något som vi kontinuerligt arbetar med för att minimera. I samband med AllTeles övertagande som tjänsteleverantör i Heimstadens nät har AlltTele påtalat brister i nätet vilket föranlett till att Heimstaden valt att uppgradera nätet, skriver Moses Ntereke, presskontakt AllTele i ett mail till Ergo.

Han förklarar att det dröjde ungefär en vecka innan de lyckades hitta en tillfredställande lösning på problemet. Därav den kritiska dryga veckan där flera hundra boende hade problem med sitt internet. Lösningen var att sänka hastigheten från utlovade 100/100 Mbit till 10/10 Mbit. Någon lägstagaranti vad gäller hastigheten kan AllTele inte garantera i dagsläget.

– AllTele levererar en best effort tjänst i det gamla nätet, vi kan inte garantera någon hastighet förrän det nya fastighetsnätet är installerat. När det nya fastighetsnätet är installerat i alla korridorer kommer de boende att ha 100/100 Mbit och erbjudas att uppgradera till 1000/1000 Mbit för 99 kr, skriver Moses Ntereke.

Uppgraderingen är påbörjad, men exakt hur lång tid det kommer att ta innan samtliga huskroppar fått ett nytt fastighetsnät vet man inte i dagsläget.

– Det beror på hur många som i snitt arbetar med detta, ibland är de fler fast ett minimum är satt till två tekniker per dag. Om de är minst två som byter klarar de ungefär en korridor per dag, säger Roger Sjöstedt, regionchef på Heimstaden och fortsätter:
– Jag kan inte säga ett slutdatum, men någon gång under sensommaren är rimligt, säger Roger Sjöstedt.

Samtliga som drabbats av problem kommer att kompenseras baserat på i hur stor omfattning de besvärats av den bristande anslutningen. Exakt när – eller hur stor ersättning det kommer röra sig om kan inte Roger Sjöstedt svara på i dagsläget då man först och främst måste utreda bristerna för varje enskild boende.

– Vi ska givetvis titta noga på de krav som ställs men just nu koncentrerar vi oss främst på att den tekniska biten skall fungera tillfredställande.

Hur gör ni i de fall där personer som drabbats hunnit flytta ut?

– Vi behandlar givetvis alla på samma sätt. Man har samma rätt till en eventuell ersättning oavsett om man flyttat eller om man bor kvar. Ersättningsnivån baseras främst på hur stor störning man haft samt under hur lång tid den varat.

De som fortfarande har problem med sin anslutning uppmanas att höra av sig till AllTeles support.