UUS – För en effektivare studentpolitik!

Uppsala universitets studenter har idag nio platser i fullmäktige och sitter i opposition.

Ledamöternas närvaro har varit 61 procent under verksamhetsåret.

I årets kårval har de arton kandidater på sin lista – tretton män och fem kvinnor.*

Foto: Sara BorsiinSamhällsvetarstudenten Karin Ottander står överst på Uppsala universitets studenters lista.

.

Relaterade artiklar

Dags att rösta. Vad skiljer kårpartierna åt? Vi har intervjuat dem om vart vill de vill ta Uppsala studentkår.

Vilken sorts kår tror ni engagerar studenterna och hur ska ni skapa den?
– En lättillgänglig kår, som är tydlig med att berätta med vad den gör. Min upplevelse under året som studiebevakare är att man inte kan  utgå från att alla känner till det. Det behövs mer tydlighet: det här gör kåren och såhär kan den vara relevant för dig. Det är så vi tror att vi kan locka personer inte bara att bli medlemmar och rösta utan också att vilja bli studentrepresentanter. Sedan har vi pratat mycket om att erbjuda studentrepresentanterna en ännu djupare utbildning så man känner sig trygg när man går in i de här kanske lite läskiga rummen. Vi tror också det skulle vara en fördel om fum förändrades så att man skulle få mandat genom sektionerna. Vi tror det skulle kunna locka fler studenter att engagera sig om vi tog bort fokus från partipolitik. Alla kanske inte identifierar sig med ett parti, och det kan bli en felbild av vad kåren faktiskt gör. Jag som jobbar med det här studentinflytandet varje dag märker att frågorna är väldigt studentnära. Det handlar om att få studenternas röster hörda.

Skulle man också kunna tänka sig att partipolitik – höger/vänster-konflikten faktiskt engagerar?
– Absolut, för vissa gör den ju verkligen det. Men vi måste också se på hur situationen är just nu: det försvinner medlemmar, föreningar har velat bryta sig ur. Även om det finns en klick väldigt engagerade, drivna, superviktiga personer i den här organisationen så tror jag att man måste se att måste göra en förändring för att studenterna ska vilja engagera sig.

Varför ska man rösta i kårvalet över huvud taget?
– Jag får nog erkänna att jag innan jag var kåraktiv inte visste det. Nu märker jag nu att de som sitter i fum faktiskt är de som riktar kårens arbete, och det är ingen liten sak. Det kommer att påverka det arbete som utförs på just din sektion. Även om det känns långt bort så är det inte det. De beslut som tas där kommer att spela roll för dig. Det är precis samma argument som varför vi vill ha medlemmar över huvud taget: vi hjälper dig som student oavsett om du är medlem eller inte, men om vi har betalande medlemmar i ryggen så blir vår röst mycket starkare.

Och varför ska man rösta just UUS?
– Vårt huvudbudskap, den grund vi står på, är att vi vill ha en lättillgänglig kår som fokuserar på väldigt studentnära frågor, på hur vi ska göra för att bedriva ett så effektivt påverkansarbete som det bara går. Det är viktigt just i omorganiseringen – vi måste verkligen ha fokus på studiebevakning och studenter. Studenter kommer inte behöva mindre studiebevakning bara för att vi håller på att fundera över hur vi ska organisera oss. Även efter omorganiseringen är det viktigt att kärnfrågorna står i fokus. Jag vill också betona att vi måste samarbeta. Både kårer och föreningar. Det har vi pratat om länge men det är ännu viktigare nu, för studenternas skull.

Är det er viktigaste fråga om ni kommer till makten?
– Att inte glömma bort studenterna och studiebevakningen i omorganiseringen, men det kommer bara kunna hända om vi samarbetar.

Vilken skulle du säga är US viktigaste funktion?
– Att föra studenternas talan. Det vi som parti betonar, som kanske är annorlunda från de andra, är att kårens absolut viktigaste funktion är att främst fokusera på det vi kan påverka, på de studentnära frågorna. Det är där vi kan påverka mest, och vi måste få förtroende från studenterna: att de ser att det sker förändringar på lokal nivå. Om de säger till att det inte finns tillräckligt med mikrovågsugnar så händer det någonting. Det kan låta så himla vardagligt, men när jag pratar med studenter idag känns det som att det är de här vardagsfrågorna som är väldigt viktiga. För att konkretisera så menar vi saker som generösare öppettider på campus och bibliotek, fler mat- och studieplatser, bättre villkor för studenter som är ute på VFU.

Nu har ju två organisationer brutit sig ur US och bildat egna kårer, tycker ni att US bör brytas upp i ännu fler små kårer och fungera som ett paraplyorgan för dessa?
– Ja, vi har ju sedan längre pratat mycket om fördelen med starka sektioner, så vi ser definitivt att det finns potential i den här omorganiseringen. Nu får vi ju se vad den här utredningen leder fram till, men vi har alltid varit för starka sektioner. Det viktiga är att man lyssnar på sektionerna och även studentorganisationerna när man ska göra den här omorganiseringen. Jag vet att det är vad man planerar göra, det skriver styrelsen tydligt, men jag tror att man inte får ha för bråttom. Att man verkligen lyssnar: vad tycker sektionerna, vad tycker studiebevakarna som faktiskt jobbat heltid och sett sektionens verksamhet på nära håll, vad har de för tankar? Och studentföreningarna?

Vilka risker ser ni med detta?
– Man blir ju beroende av att samarbetsorganet känns relevant för kårerna. Om det inte funkar och man känner att man får inflytande där så skulle det ju kunna uppstå en situation där den enade studentrösten försvinner. Därför måste vi gå in väldigt ödmjukt i de här förändringarna och fokusera på samarbeten mellan kårerna och sektionerna. Sektionerna är också så himla olika: man kan inte ta fram en universallösning.

Hur vill ni gå tillväga för att få kårens ekonomi i balans?
– Vi vet att det kommer behöva göras nedskärningar. Vi månar ju väldigt mycket om sektionerna, så det som inte får skäras i är den lokala studiebevakningen. Kåren har även en potential att bli bättre på att söka externa medel som många andra organisationer gör. Vi måste bli bättre på att få intäkter. Jag vet ju att man gjort det och att det gått bra tidigare. Sen så gillar vi ju Ergo mycket, men vi måste se över om det kan vara en bättre idé att göra Ergo till alla studenters tidning, och fråga de andra kårerna, och kanske universitetet, om det finns möjligheter att vara med och finansiera.

Så snarare ett gemensamt ägande eller finansiering av Ergo än nedskärningar?
– Gemensam finansiering är det vi pratat om, eller kanske om det kan vara ett eget bolag. Ergo är jätteviktigt men vi tror att det i och med att det finns fler kårer finns möjlighet att se över finansieringen.

Hur tycker du att ni lyckats som oppositionsparti?
– Det har skett en generationsväxling i UUS, många har tagit examen och flyttat. Partiet har inte lagt fram några motioner, men till exempel varit väldigt aktiva i revideringen av åsiktsprogrammet, varit aktiva i fum på andra sätt, och skrivit en debattartikel om att reformera fum. Vi har fått in en del nytt folk nu, som är väldigt engagerade – bland annat en föreningsordförande. Både första- och andranamnet är engagerade studiebevakare och vi är väldigt taggade.

 

* siffrorna utgår från juridiskt kön.