Foto: Lina SvenskFyra mobiltelefoner har blivit stulna på campus förra veckan.

Varnar för fräcka stölder

Under den senaste veckan har två studenter på Blåsenhus, respektive två på Ekonomikum blivit av med sina mobiltelefoner efter att ha pratat med en kvinna. Idag måndag gjorde hon ett nytt försök, men blev påkommen av uppmärksamma studenter.

Det var i torsdags som de två första stölderna skedde på Blåsenhus och Ekonomikum. Under fredagen blev ytterligare två studenter av med sin mobiltelefon på respektive campus. Förfaringssättet ser ut som följer: en kvinna som inte tycks kunna prata svenska eller engelska håller fram en lapp med en text som är omöjlig att tyda. 

– Kvinnan är väldigt enträgen och ville ha personen med sig. I första fallet följde personen med kvinnan några steg, när personen återvände till sin plats var mobiltelefonen borta. Den andra personen följde inte med kvinnan, men upptäckte efter ett tag att mobiltelefonen var borta, säger Madeleine Larsson, intendent på Blåsenhus.

På Ekonomikum har scenariot utspelat sig 2,5 gånger enligt intendent Peter Götlind.

– Ja hon var här idag. Men studenterna runt omkring blev misstänksamma och varnade och då sprang hon iväg.

Intendenterna uppmanar nu studenterna att hålla koll på sina tillhörigheter och att larma polis om de skulle se något misstänkt. De vill också att drabbade kontaktar intendenturen för att de ska få en uppfattning om hur och var stölderna sker, samt hur många som är drabbade. På Blåsenhus har man gått ut med information till personalen och studiebevakarna. På Ekonomikum kommer man att sätta upp lappar för att varna studenterna. Samtliga stölder är polisanmälda.