Foto: ArkivFörhoppningsvis kommer boende i höghusen kunna surfa problemfritt från och med nästa vecka.

Slut på strul – ersättning på g

I snart ett halvårs tid har internetanslutningen i Flogsta höghus varit bristfällig. Men nu ser det ut att bli bättring. I slutet av veckan väntas det nya nätet vara färdiginstallerat i samtliga hus.

Det var i slutet av februari som internetanslutningen i Flogsta höghus började krångla. Heimstaden bytte internetleverantör från UpUnet-S till Alltele som skulle erbjuda snabbare surf. Det visade sig dock att fastighetsnätet inte var tillräckligt uppdaterat, vilket fick till följd att Heimstaden blev tvungna att byta ut nätet i samtliga huskroppar.

Bytet har pågått succesivt sedan i mars och i slutet av veckan kommer detta omfattande arbete äntligen att vara klart.

Enligt regionchef Roger Sjöstedt ska det ha fungerat bra för dem som fått det nya nätet installerat i sina korridorer.

– Nästan alla som fått det bytt, har det fungerat prickfritt för. Det är en del som haft störningar, men då har det oftast berott på deras egen utrustning, säger Roger Sjöstedt.

Ersättning kommer att betalas ut till de boende baserat på i hur stor omfattning de drabbats anslutningsproblemen.

– Vi håller fortfarande på och förhandlar om ersättningen med hyresgästföreningen som ska lämna svar i dagarna. Tanken är att ersättningen ska hinna justeras på oktobers hyra, eller absolut senast på novembers hyra.

Anledningen till att utbetalningen av kompensationen tagit tid är att man velat vänta tills nätbytet varit helt färdigt. Att utreda vilka som drabbats och i hur stor omfattning har också varit tidskrävande. De som bor i hus där nätet byttes redan i våras har dock tjänat på detta. Heimstaden har valt att inte lägga på någon extra avgift för snabbare surf innan man kunnat garantera problemfritt surf i samtliga hus.

– Vissa fick nätet bytt redan för några månader sedan och har haft tillgång till den högre hastigheten utan att behöva betala för den, säger Roger Sjöstedt.