Foto: Sandra GunnarssonCarola Lemne, konsistoriets ordförande och vd för Svenskt näringsliv bör ta ställning i debatten om rektorsprocesser, menar samtliga studentkårer vid Uppsala universitet.

Kårerna förenade i protest

Skarp kritik riktas mot förslag om att styra lärosäten som om de vore företag. Studentkårerna vid Uppsala universitet har i dag undertecknat en debattartikel som tar ställning för kollegialitet i rektorsprocesser.

 

Ergo skrev förra veckan om universitetsanställdas protest mot Näringslivets forskningsberednings förslag  till omorganisation av universitetens styrelse, där det bland annat hävdas att studenters och anställdas beslutandemakt i rektorsprocessen måste strypas.

I dag publicerar Uppsala studentkår, Gotlands studentkår, Juridiska föreningen, Uppsalaekonomerna, Uppsala farmaceutiska studentkår och Uppsala teknolog- och naturvetarkår en gemensam debattartikel på unt.se där de ger medhåll till kritiken mot Näringslivets forskningsberedning. De beskriver det som oroande att kollegialitet och studentinflytande ifrågasätts. Studentkårerna gör även egna tillägg i debatten:

1. Rektorsprocessen ska inte styras utifrån. Konsistoriets ordförande Carola Lemne (som även är VD för svenskt näringsliv) uppmanas klargöra sin syn på hur rektor bör tillsättas.

2. Processen måste genomsyras av kollegialitet. Studentkårerna menar att en elektorsförsamling bestående av representanter från lärare, personalorganisationer och studenter bör utses för att välja rektor, för att sedan inom sig utse en valberedning som tar fram kandidater.

3. Processen ska vara transparent. Studentkårerna anser att hela förslaget til rektorsprocess bör gå ut på en ordentlig remiss till samtliga fakultetsnämnder, för att garantera insyn och lokal förankring.