Foto: Sigrid AskerKasper Fantenberg, Henric Mörch och Kerstin Falk läser ekonomprogrammet.

Följer du med i rektorsprocessen?

I dag sammanträder Uppsala universitets styrelse – konsistoriet – i Lund för att fatta beslut om hur nästa rektor ska tillsättas. Nuvarande rektor Eva Åkessons förordnande går ut i december nästa år och det pågår en debatt om hur mycket inflytande lärare och studenter ska ha i tillsättningsprocessen. Ergo tog en promenad mellan Engelska parken och Ekonomikum för att ta tempen på studenternas engagemang i frågan.

Foto: Sigrid AskerKristin Andersson läser ämneslärarprogrammet.

Foto: Sigrid AskerOskar Klavebäck läser ekonomi.

Foto: Sigrid AskerElin Sayfoor är studiebevakare.

Kasper Fantenberg, 22, ekonomprogrammet: Jag är insatt i processen eftersom jag är vice ordförande för Uppsalaekonomerna. Som privatperson tycker jag att det är viktigt att kollegiet har inflytande, en rektor måste ha förankring på universitetet.

Henric Mörch, 20, ekonomprogrammet: Jag har ingen vidare koll på hur rektorn tillsätts, men förstår att det är viktigt.

Kerstin Falk, 22, ekonomprogrammet: Som AD på Uppsalaekonomernas tidning Reversen har jag fått sätta mig in i det en del. Vi har publicerat flera debattartiklar i frågan. För merparten av oss som läser kandidatutbildningar känns det kanske inte så viktigt – när lärare frågar hur många som tänker forska är det nästan ingen som räcker upp handen. Men självklart är det viktigt att lärare och studenter får komma till tals i rektorsprocessen, även för alla som inte har forskardrömmar.

 

Kristin Andersson, 20, ämneslärarprogrammet: Att det pågår en debatt och att rektorstillsättningen är omtvistad har jag förstått. Jag tycker det är viktigt med en bra representation av studenter och lärare i valberedningen och rent demokratiskt är det nödvändigt med en öppen process. Nu läser jag ju min första termin i Uppsala och känner mig liksom längst ned i näringskedjan, men tror ändå att valet av rektor är något som berör mig.

 

Oskar Klavebäck, 26, ekonomprogrammet: Genom universitetets styrelse. Jag tror det är bra om det fortsätter att gå till så, det är mer strategiskt att rekryteringen sker på styrelsenivå. Jag tror inte det skulle funka med till exempel en omröstning bland studenterna, för de flesta har nog inte den kunskapnivå som krävs för att vara med och fatta beslut i frågan.

 

Elin Sayfoor, 21, studiebevakare på Uppsala studentkår: Rektorsprocessen diskuteras ju mycket just nu, det är svårt att undgå om man jobbar på kåren. Jag tycker självklart det viktigt att studenter ska vara involverade i tillsättningen och vara representerade i hörandeförsamlingen – det är ju oss det handlar om. Transparensen behövs för att folk i allmänhet ska bli medvetna om vad det handlar om. Jag tror att det är många som inte är insatta.