Foto: Sandra GunnarssonUppsala universitet ville ta över Campus 1477s träningsanläggningar vid Blåsenhus (bilden ovan) och vid Science park från Studenthälsan. Då universitet inte fick tillstånd att ta ut avgift för träningskort, måste man nu titta på andra lösningar.

Nej till avgift för träning

Uppsala universitet får inte ta ut avgifter för träningskort. Därmed grusas planerna på att ta över Campus 1477 vid Blåsenhus och Science park. Nu påbörjas en utredning kring hur motionsverksamheten ska drivas i framtiden.

I och med att den studentägda organisationen Studenthälsan har dragits med stora förluster kom en utredning fram till att det bästa vore att Uppsala universitet tog över verksamheten. Mottagningen på Övre Slottsgatan drivs därför sedan första oktober i år av Uppsala universitet. Därmed har alla besök blivit gratis för studenter. Att universitetet även ska sörja för träningskort, skulle innebära en för stor kostnad. Därför har man ansökt till utbildningsdepartementet om ett avgiftsbemyndigande – att få ta ut avgifter för träningskort. Men där fick universitetet nej.
– Det finns reglerat i högskoleförordningen vad universitet får ta betalt för. Eftersom vi fått nej, kan inte universitetet ta betalt för träningskort och därför inte driva motionsverksamheten. Därför har vi nu startat en förstudie för att titta på andra alternativ, säger Eva Söderman, enhetschef på studentavdelningen vid Uppsala universitet.
Förstudien kommer inledas med en hearing 8 november där kårer, nationer och andra berörda kommer få lämna sina synpunkter. Därefter kommer det hållas en workshop innan man tar fram ett förslag som lämnas till ledningen.
– Vi ska titta brett, lyssna in och undersöka vilka möjligheter det finns för universitetet att fortsätta stödja verksamheten. Upphandling är en möjlig väg. Vi ska också titta på hur andra universitetsstäder löst det, oftast är det genom en förening eller en stiftelse.
Fram till ett beslut fattas kommer verksamheten på Campus 1477 fortsätta att drivas av Studenthälsan, vilket inte kommer innebära någon förändring för studenter.