Wikimedia commons/NescionomenVid institutionen för nordiska språk misstänks två studenter för fusk.

Studenter misstänks ha fuskat

Två studenter på institutionen för nordiska språk har anmälts för misstanke om vilseledande vid examination. Deras examinationsuppgifter var så lika varandra att man drar slutsatsen att de måste ha hjälpt varandra.

Vid bedömning av examinationsuppgifter på en kurs vid institutionen för nordiska språk fann en lärare att två texter var mycket lika varandra. Man antog att studenterna hade hjälpt varandra med en uppgift som enligt beskrivningen ska vara individuell. Texterna uppvisade identisk temastruktur och svaren var formulerade på mycket likartade sätt.

Studenterna informerades om misstanken via e-post och kallades till enskilda samtal. Båda hävdade att de suttit tillsammans och gjort uppgiften, men att de inte samarbetat kring svaren eller läst varandras texter. Däremot hade de diskuterat frågorna, vilket de sade sig i efterhand förstå kan uppfattas som fusk.

Ärendet är anmält till rektor.