Wikimedia commons/ Santeri ViinamäkiFusklapp på tentan är en stor risk att ta. Nu kan en student bli avstängd från apotekarprogrammet.

”Obegripligt att studenter tar risken”

Kursböcker som får användas under tentamen kollas igenom noga. Ändå hade en student på apotekarprogrammet gömt en fusklapp mellan sidorna.

Ännu ett fall av fusk och vilseledande handling har anmälts till rektor. Den här gången rör det sig om en student på apotekarprogrammet som under tentamen i december blev påkommen med en papperslapp med information som var betydande för examinationen fastsatt med gem i en bok.

– På tentor där studenterna får ha med sig litteratur kollas alla böcker igenom. Det är obegripligt att studenter tar risken, säger Anders Backlund, professor och kursansvarig för den aktuella delkursen i farmakognosi.

Apotekarprogrammet har tydliga regler mot fusk. Vid första misstanke mot en student är man som lärare skyldig att anmäla. Om rektor ser allvarligt på ärendet går det vidare till disciplinnämnden. De kan sedan besluta att stänga av studenten, i de flesta fall en månad men om det förekommer ingripanden från studentens sida, som hot, kan det bli betydligt längre, förklarar Anders Backlund.

– I fall där disciplinnämnden bedömer att det inte är fusk i lagens mening utan bara dumhet från studentens sida finns möjlighet för institutionen att fatta ett eget beslut. En student som har haft fusklapp kommer knappast att bli godkänd på tentan.

Han anser att institutionen har bra strategier för att förhindra fusk. Fallen har minskat på senare år.

– Det är en och annan som försöker men jag tror att vi får tag i de flesta, säger Anders Backlund.