Wikimedia commonsSalstentor är svårare att fuska på, men är ändå inte alltid den optimala examinationsformen, menar Johanna Jacobsson, studierektor på Institutionen för nordiska språk.

Samarbete som bär skämd frukt

Examinationer som skrivs hemifrån har många fördelar, men gör det också lättare att fuska. Efter flera fall av misstanke om plagiat ska Institutionen för nordiska språk bli tydligare med att samarbete studenter emellan inte är tillåtet.

Två respektive texter är delvis identiska. Källorna är desamma och uppges i samma ordning. Också temastrukturen i analysen är exakt likadan i de två inlämnade svaren på en examinationsuppgift i andraspråksinlärning vid Institutionen för nordiska språk. Studenterna ska ha informerats om att examinationen var individuell, även om det inte framgick uttryckligen i uppgiften. En anmälan om misstänkt plagiat eller otillåtet samarbete har gjorts.

– Den här typen av fusk uppmärksammas mer och mer. Det finns framtagna rutiner för hur universitetet ska hantera sådana här ärenden. Vi ska inte själva döma, utan det är viktigt att alltid anmäla misstankar, säger Johanna Jacobsson, studierektor på Institutionen för nordiska språk.

I det aktuella fallet menar hon att man från institutionens sida kunde ha varit mer tydlig med att samarbete inte är tillåtet i någon form, när det rör sig om en individuell uppgift där man som enskild student ska kunna visa att man uppfyller kursmålen.

– Disciplinnämnden kommer antagligen anse att vi har brustit där, säger Johanna Jacobsson.

Studenterna har bemötts vid individuella samtal, där båda medgav att de hade samarbetat, först genom att diskutera och enas om en lämplig modell för att lösa uppgiften, därefter via konversationer på chatt. En av dem menade dock att det var den andra som hade plagierat textpartier som hen skrivit och inte tvärtom.

Upprepade fall av otillåtet samarbete på institutionen har väckt önskemål om att ersätta examination i form av hemtentamen med salstentamen. Det är i regel lättare för studenterna att fuska med en uppgift som görs hemifrån, men Johanna Jacobsson tycker inte att fler salstentamina vore önskvärt.

– Det är inte en utveckling vi vill se. Att utveckla sitt skrivande är en viktig del av utbildningen och där fyller hemtentor en bättre funktion.

Om disciplinnämnden bedömer att studenterna har fuskat riskerar de avstängning, vilket innebär att deras studiemedel dras in. Johanna Jacobsson betonar att det finns en rättssäkerhetsaspekt i att följa universitetets riktlinjer vid misstanke om fusk.

– Det är inte för att vi är elaka och vill sätta dit studenter. Alla ska behandlas lika, vilken lärare man har eller hur bra man själv är på att argumentera ska inte avgöra hur man bedöms, säger hon.