Ergos arkiv2000 studentbostäder kommer antagligen inte att försvinna, men kanske upp till 1500, beroende på hur många som ska ingå i universitetets blockavtal med Heimstaden.

Universitetet kan rädda studentrum

De studentrum som inte ingår i blockavtal med universitetet förblir vigda åt studenter, resten planerar Heimstaden att bygga om. Innan februari är slut ska universitetet lämna besked om hur stor del av bostäderna på Sernanders väg de vill fortsätta hyra.

1500 studentrum riskerar försvinna, rapporterar P4 Uppland i dag, 17 februari. Heimstaden har uppgett att man har för avsikt att bygga om de studentrum i Flogsta som inte är blockförhyrda av universitetet. I dagsläget ingår 500 rum i ett avtal mellan universitetet och Heimstaden, och hyrs ut till internationella studenter. Enligt Pontus Rode, senior investment manager på Heimstaden, har universitetet dock möjlighet att utöka blockavtalet.

– Vill de hyra 1000 eller samtliga 2000 bostäder kan de göra det. Vi väntar svar under februari månad, sedan tar vi upp frågan på vår ledningskonferens. Det vi vill är att bygga om rummen som inte hyrs av universitetet till mindre lägenheter, säger han.

En ombyggnation skulle innebära att Heimstadens bostäder i Flogsta höghus blir möjliga att hyra även för icke-studenter. Pontus Rode vill inte begränsa kundkretsen.

– Det är alltid farligt med kategoriboenden. Jag tror att det huvudsakligen kommer att vara studenter som bor där i alla fall, men vi vill inte bara hyra ut till studenter.

Varför man ändå gjort så hittills kan han inte svara på, utan säger att det egentligen inte finns någon anledning.

– Jag antar att det beror på gammal hävd.

Renovering och ombyggnation brukar ofta leda till höjda hyror. Jag frågar Pontus Rode om det finns risk att de nya lägenheterna blir för dyra för många studenter.

– Det är en konstig fråga. Jag vill inte att man gör detta till en fråga om dyrt. Flogsta har de lägsta hyrorna i hela Uppsala. Vi har varit tydliga med att ingen kommer att bli av med sin bostad och att universitetet kan fortsätta hyra om de vill, vi har sagt att de har första tjing.

Pontus Rode menar att Heimstaden har fått oförtjänt negativ publicitet. I själva verket vill de utveckla Flogsta och bygga fler bostäder där, bland annat på området mot Flogstavägen som nu är en parkeringsplats. Tanken är att erbjuda bra och prisvärda bostäder för alla faser i livet.

– Tänk om man någon gång skulle skriva när vi gör något positivt? Det är inte roligt för vår personal att mötas av en negativ spiral när de går till jobbet. Vi har underbara städare som ständigt får se förstörelse. Med små, prisvärda lägenheter kan vi få nöjda hyresgäster som sköter sig, säger han.

Universitetsdirektör Kay Svensson bekräftar att Heimstaden har erbjudit dem att ta upp fler bostäder i sitt blockavtal. I dagsläget pågår förhandlingar om hur många det kan bli fråga om. Att blockförhyra samtliga studentrum på Sernanders väg är inte aktuellt, men man ser gärna att det blir fler.

– Historiskt sett har universitetet haft blockförhyrda bostäder som vi förmedlar till internationella studenter, och det är vad vi kan göra. Totalt har vi 800 bostäder för internationella studenter och vi har länge velat utöka det, säger Kay Svensson.

Det ingår inte i universitetets uppdrag att förse studenter med boende. Anledningen till att man har blockförhyrda bostäder för internationella studenter är att dessa inte har samma möjlighet att ställa sig i bostadskö. Att gå in och hyra hela bostadsbeståndet på Sernanders väg skulle bli för dyrt, menar Kay Svensson.

– Blockförhyrningarna innebär att vi betalar även för rum som står tomma, till exempel på sommaren. Universitetet agerar då som hyresvärd och står för hanteringskostnader, det blir ganska mycket pengar.

Hur många studentrum universitetet avser hyra i Flogsta är det för tidigt att säga, men Kay Svensson ser ett ökande behov av bostäder för internationella studenter. Han står fast vid att det vore allvarligt om studentrummen i Flogsta försvann från marknaden.

– Om man frågar studenter hur de vill bo föredrar de flesta lägenheter, men alla är inte beredda att betala vad de kostar. Därför behövs enklare studentboenden.

Kay Svensson hoppas på en lösning i positiv anda mellan universitetet, Heimstaden och Akademiförvaltningen.