Wikimedia commons /GnarlycraigKombinera studier i svenska som andraspråk med naturvetenskapligt basår, blir en ny möjlighet för nyanlända i höst.

Basår för nyanlända i startgropen

De som nyligen har kommit till Sverige ska få möjlighet att komplettera naturvetenskapliga gymnasieämnen samtidigt som de lär sig språket. I höst startar universitetet en basårsutbildning för nyanlända.

Att lära sig ett nytt språk går ofta lättare om man rör sig inom områden man redan kan lite om och är intresserad av, menar Lisa Freyhult, universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, som är med och utformar den nya basårsutbildningen för nyanlända som startar i höst. Den kommer att ske i samarbete med Institutionen för nordiska språk.

– Många som kommer hit har gymnasieutbildning som kan kompletteras med naturvetenskapliga ämnen. Tanken är att man ska kunna välja kurser inom naturvetenskap och matematik, parallellt med kurser i svenska. Rapporter man ska skriva på våra kurser kan samtidigt fungera som språkövningar, berättar hon.

Utbildningen anordnas av universitetet och Uppsala kommun. Idén såddes i teknisk-naturvetenskapliga fakulteten för en tid sedan, grundad i en vilja att göra något för Uppsalas nyanlända.

– Sedan visade det sig att kommunen var intresserad, och fick medel. För pilotprojektet har vi 30 platser, säger Lisa Freyhult.

För att kunna läsa basåret ska man ha gått SFI, ha gymnasiebetyg i engelska, matematik och naturvetenskap samt uppehållstillstånd i Sverige. Under våren söker man deltagare, via kommunen, Arbetsförmedlingen och olika boenden för nyanlända. Lisa Freyhult ser fram emot kursstarten.

– Vi hoppas kunna fylla platserna, och att personerna som läser basåret kommer att gå vidare till andra universitetsutbildningar.