Foto: Sigrid AskerNär Jimmie Åkesson besökte Ekonomikum stängdes delar av byggnaden av. Men när personalen firade 40-årsfest förra året gick det inte att gå in alls efter klockan två.

Frågor och svar om låst campus

Är det legitimt att kärnverksamheten får kliva åt sidan för att Sverigedemokraterna håller möte eller lärarna vill festa? Intendent Peter Götlind svarar på frågor om tillfällen då Ekonomikum helt eller delvis har stängts för studenterna.

Många var kritiska när Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna hyrde en hörsal på Ekonomikum förra veckan, och ett av argumenten som framfördes var att man på grund av mötet stängde av utrymmet kring hörsalarna, allmänt kallat ”lokstallarna”, för allmänheten.

Studenten Caroline Blomberg riktar i sin tur kritik mot invändningen om minskad tillgänglighet. Samtidigt som hon ser det som helt legitimt att vara emot att universitetet hyr ut lokaler till Sverigedemokraterna, menar hon att det är vanskligt av anställda på Ekonomikum att hänvisa till avspärrningen som ett problem. När Ekonomikum fyllde 40 år förra våren hölls en fest för personalen och hela campus stängdes för studenter redan tidig eftermiddag.

– Man satte upp lappar dagen innan, eller om det var samma dag, om att festen skulle äga rum och vid 14-tiden gick anställda runt och körde ut studenterna. Det var en fredag i tentaperiod, säger Caroline Blomberg.

Hon påpekar att många studenter behöver tillgång till Ekonomikums datasalar för att utföra sina uppgifter. Dessutom hade de partyglada anställda inte städat efter sig – på lördagen låg det tomma öl-och ciderburkar i lokalerna.

– Det jag reagerar på är att man i debatten kring SD-mötet pekar på sin vördnad för kärnverksamheten. Tycker de att SD: s närvaro gör dem otrygga är det ett rimligt och bra argument för att inte vilja ha partiet på sin arbetsplats, men det sticker lite i ögonen att det gick att köra ut alla studenter för en fest, är det inte kärnverksamhet att vi ska kunna studera?, säger Caroline Blomberg.

Enligt Peter Götlind, intendent på Ekonomikum, rör sig personalfesten och Sverigedemokraternas möte om två helt olika typer av arrangemang. När det gällde Sverigedemokraternas möte var det en säkerhetsfråga som avgjordes av polisen och SÄPO. Han tycker heller inte att det är speciellt problematiskt att vid enstaka tillfällen stänga av campus.

– Specialtillfällen kan inträffa. Ekonomikum stängs exempelvis på valborg, och i år även på ”kvalborg” eftersom det är en långhelg. Det skulle man ju också kunna ha synpunkter på, men att stänga entréerna är vårt enda sätt att skydda lokalerna, säger Peter Götlind.

Han menar också att man inför personalfesten gav information till studenterna i god tid. De flesta reagerade dessutom positivt.

– ”Ska ni ha roligt ikväll”, var den vanligaste kommentaren vi fick, de verkade överraskade av att vi kunde det, säger Peter Götlind med ett skratt.