Wikimedia commons/ Emmanuel HuybrechtsRätt ska vara rätt på universitetet. Den som misstänks för fusk utreds av disciplinnämnden om straffas eller varnas om hen anses skyldig.

Ju högre studier, desto allvarligare att fuska

En masterstudent på Juridiska institutionen har anmälts för fusk. Om fallet går vidare till disciplinnämnden riskerar hen bli avstängd. Ergo har pratat med chefsrådman Erik Brattgård om hur man bedömer fuskärenden.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden utreder misstankar om fusk på uppdrag av rektor. Rektor Eva Åkesson är ordförande i disciplinnämnden vid Uppsala universitet. I övrigt ingår en lagfaren ledamot, som ska vara domare, ytterligare tre ledamöter varav två studenter, samt fem suppleanter.

Studenten lämnade in en promemoria i kursen International taxation: tax treaty law and transfer pricing, som uppvisade stora likheter med vad en student hade skrivit under ett tidigare läsår. När texten gick igenom urkundskontroll konstaterades att promemoriorna till 34 procent motsvarade varandra. Studenten har medgett att hen diskuterat uppgiften med en person hen känner som gått kursen tidigare. Institutionen har nu gjort en anmälan till rektor om misstanke om vilseledande vid examination.

Erik Brattgård är chefsrådman och lagfaren ledamot i disciplinnämnden vid Uppsala universitet, den instans till vilken rektor kan hänskjuta anmälningar om misstänkt fusk. Han säger att det inte alltid är helt lätt att avgöra om en uppgift är plagierad.

– Vid enklare uppgifter är det mer sannolikt att svaren är lika utan att det rör sig om plagiat. Men när studenterna ska formulera längre svar är det lättare att upptäcka, säger Erik Brattgård.

Om ärendet går vidare till disciplinnämnden kallas studenten, en företrädare från institutionen och eventuella övriga berörda till sammanträde. Studenten har formell rätt att yttra sig. När nämnden överlägger får hen gå från rummet, och kallas sedan in för att delges beslut – varning, avstängning från studier eller att ärendet lämnas utan åtgärd.

– Vi har samma beviskrav som i ett brottsmål. Om bevisen är tveksamma kan inte studenten fällas, säger Erik Brattgård.

Påföljdens omfattning bestäms till viss del utifrån på vilken nivå studenten läser. För en masterstudent ses det som allvarligare att fuska än för någon som läser en A-kurs.

– Ju längre man har studerat, desto mer förväntas man ha tillägnat sig akademisk metod, säger Erik Brattgård.

Studenter som fälls för fusk kan överklaga ärendet till förvaltningsrätten, men det är enligt Erik Brattgård ganska ovanligt.