Han tar över efter Lemne

Idag beslutade regeringen att det blir Gudmund Hernes som kommer ta över ordförandeposten i Uppsala universitets styrelse. Han tillträder sin post 1 maj.

Foto: Jarle/Wikimedia CommonsGudmund Hernes ny styrelseordförande för Uppsala universitet. Grattis!

Externa ledamöter (tillsatta av regeringen)

Gudmund Hernes, professor emeritus, f.d. statsråd, Oslo, ordförande

Ulla Achrén, ekon. mag, förvaltningsdirektör, Åbo

Henrik Berggren, fil. dr, författare, Stockholm

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Bromma

Uli Hacksell, professor, verkställande direktör, Tampa, USA (tidigare ledamot)

Sylvia Schwaag Serger, adj. professor, direktör, Malmö

Gunnar Svedberg, professor, Stockholm (tidigare ledamot)

Johan Wall, civ. ing., verkställande direktör, Stockholm (tidigare ledamot)

Interna Ledamöter:

Lisa Ekselius
Roland Roberts
Sven Widmalm
Shirin Ahlbäck Öberg (suppleant)

Gudmund Hernes
är professor emeritus i sociologi vid universitet i Oslo, författare och tidigare politiker och statsråd för Arbeiderpartiet. Han var Norges utbildnings- och forskningsminister 1990-1995, socialminister 1995-1997 och ledde innan dess den norska maktutredningens forskargrupp 1985-1990. Han är en framstående forskare, medlem i den norska vetenskapsakademien, och bland annat författare till boken ”Makt og avmakt: En begrepsanalyse” som utsetts till en Norges av 25 viktigaste bidrag till sociologin.

Källa: Uppsala universitet

Det blir den norske forskaren och politikern Gudmund Hernes som kommer ta över ordförandeposten för Uppsala universitets styrelse. Han kommer därmed att efterträda nuvarande ordförande Carola Lemne 1 maj. Gudmund Hernes är professor Emeritus i sociologi och har varit både utbildningsminister och socialminister för Arbeiterpartiet i Norge.

Uppsala universitetets konsitorium (styrelse) består av 15 ledamöter och det är där Gudmund Hernes går in som ordförande. Regeringen beslutade också vilka andra externa ledamöter som ska sitta i konsistoriet. Bland andra Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin och journalisten och författaren Henrik Berggren.

De interna ledamöterna är valda sedan tidigare och de tre platserna vigda åt studentrepresentanter kommer väljas senare. De tillträder sina poster 1 juli.