AFK representeras av Ludvig Lundgren. På frågan "om ert parti var ett djur, vilket skulle det vara?" svarar de "Givetvis en väldigt söt uggla."

Allians för kåren

Representeras av Ludvig Lundgren, 19, nummer ett på Allians för kårens lista till fum.

Allians för kåren har idag 10 av 41 mandat i kårfullmäktige. Den vanligaste studieinriktningen bland de som ställer upp i valet på AFKs lista är juridik (9 av 26 namn).

Tycker du att det här partiet har vettiga åsikter och vill se dem i kårfullmäktige kommande mandatperiod? Gå in och rösta på dem här!

Vilken är Uppsala studentkårs viktigaste funktion?
– Att driva de studienära frågorna som är gemensamma för många av studenterna på universitetet. Allt från studiebevakningen* till hur många studieplatser det finns vid de olika utbildningarna.
Vilken verksamhet som redan bedrivs är minst viktig?
– I kårfullmäktige har det ibland bedrivits för mycket opinionspolitik snarare än de frågor som studenter faktiskt bryr sig om. Frågor som är mer partipolitiska och ideologiska anser vi inte hör hemma i kåren.
En del partier skriver ju debattartiklar om exempelvis bostadsfrågan, men är det något som ni menar att kåren bör hålla sig utanför?
– US ska titta på bostadsfrågan, men det ska inte vara det primära fokuset.
Varför ska man rösta på just ert parti?
– Vi tycker det är viktigt att studenternas frågor blir väl representerade i kåren. Genom att verka för en bättre samverkan mellan de olika sektionerna** och driva mer studienära frågor tror vi att studenternas intresse och förtroende för kåren kommer att öka.
Hur ska man få ordning på US ekonomi?
– Tidningen Ergo är ett väldigt stort utgiftsområde och vi skulle vilja att de olika kårerna fick större inflytande i tidningens utformning och därigenom vilja vara med och finansiera den. Vi sitter också med i organisationskommittén som har inlett arbetet med att se över kårens ekonomi och framtida struktur.
Hur ser ni på US roll i framtiden?
– Vi ser positivt på den utveckling som har varit, där fler kårer har fått kårstatus. Det vore bra om US fungerar som en paraplyorganisation där alla kårer har inflytande så att US fortsatt kan representera alla studenter. På sikt skulle vi vilja se ett annat typ av kårvalssystem där representationen från sektionerna blir större.
AFK har som mål att avpolitisera kåren, men bara genom namnet – Allians för kåren – har ni ju ”brandat” er som ett högerparti. Om man som student ideologiskt står mer till vänster men ändå är av åsikten att studentkåren bör vara avpolitiserad, tror ni att man kommer att rösta på ett parti som heter Allians för kåren?
– Vi är inget politiskt studentförbund, vi grundades som en sammanslagning av tre olika studentförbund, men vårt mål har alltid varit att fokusera på de studienära frågorna, aldrig något ideologiskt. Vi hoppas att folk kommer rösta på det vi står för oavsett vad vi heter.

 

*Uppsala studentkår har ett antal arvoderade studiebevakare som är ditt ombud som student och representerar dig gentemot universitetet i arbetsmiljö- och studierelaterade frågor. De är uppdelade efter sektionerna och finns att besöka ute på campus.

**Uppsala studentkår har fyra sektioner: Humanistiska, Lära, Medicinska och Samhällsvetenskapliga sektionen. Det är till dessa du vänder dig om du har frågor eller behöver hjälp med något som berör dina studier och din studiemiljö.