VSF representeras av Martin Holmer. På frågan "Om ert parti var ett djur, vilket skulle det vara?" svarar de ”Vänsterkatten Pusheen.”

Vänsterns studentförbund

Representeras av Martin Holmer, 23, nummer ett på VSFs lista till fum.

VSF har idag 11 av 41 mandat i kårfullmäktige. De sju kandidaterna på VSFs partilista har alla olika studieinriktning.

Tycker du att det här partiet har vettiga åsikter och vill se dem i kårfullmäktige kommande mandatperiod? Gå in och rösta på dem här!

Vad är Uppsala studentkårs viktigaste funktion?
– Att samla upp studenters åsikter och sedan projicera dem på rätt ställe, om det är mot universitet, landsting, kommuner eller på andra håll och att verka för en förbättring i den riktning som studenterna vill.
Vilken verksamhet som redan bedrivs är minst viktig?
– Fanbärare och tofsvipa*, helt enkelt vår delaktighet i fanbärarkonventet**. Det är en verksamhet som jag inte skulle sakna.
Varför ska man som student rösta på ert parti?
– Vi har kunskapen och framförallt modet att våga vara aktiva mot universitetet, landsting, kommun och andra aktörer som är kopplade till utbildning och universitetet.
Hur ska ni få ordning på Uppsala studentkårs ekonomi?
– Uppsala studentkår har länge tagit ett stort ansvar för gemensamma funktioner som många studenter kan nyttja, exempelvis Ergo, Studentbokhandeln och receptionen. En lösning är fler medfinansiärer, eller att koppla in andra kårer i det på samma sätt som man har gjort för studentombudet som ju betalas av flera kårer.
Hur ser ni på Uppsala studentkårs roll i framtiden?
– Uppsala studentkår har en potential att vara ett samlande organ, till skillnad från sektioner och andra kårer som ju har ett väldigt viktigt arbete i att bevaka specifika studentgruppers intressen. Men det finns många viktiga frågor som man behöver samla under ett och samma organ och då pratar vi frågor som bostad, finansiering av studiemedel, hälsovård för studenter och kollektivtrafik.
Vilka poster är viktigast för ert parti att sitta på?
– Vi vill ju kunna göra ett starkt inflytande så styrelseposter är såklart intressanta.
Könsfördelningen på er partilista är inte speciellt jämn. Saknas det inte legitimitet om ni är för jämställdhet och samtidigt inte representerar det själva i ert parti?
– Jo på pappret är det ett problem som vi diskuterat inom VSF Uppsala. Men i vår roll har vi också en möjlighet att lyfta upp andra kandidater – vi har i dagsläget ingen ordförandekandidat till exempel. Vi ser hellre att det vi röstar på får ge oss legitimitet.
Vore det inte bättre med en stor enad kår utan politiska ideologier inblandade?
– Som vi ser det är Uppsala universitet en myndighet som drivs av politiska beslut. Och om vi lämnar den arenan av politik så kommer inte vi ha någon trovärdighet att sätta emot när vi ska ge oss in i förhandlingar, diskussioner och samtal med universitet, landsting och kommun.

*De personer som bär kårens fana. Fanbäraren håller i stången som fanan (en stor flagga, typ) är fäst på och tofsviporna, två till antalet, håller i fanans sidotofsar när den förs fram.
**Det konvent under Kuratorskonventet som har ansvar för att frambringa nationernas fanborg. Där ingår också kåren standarförare och tofsvipor (de tre flaggbärarna, alltså).