Foto: Lina SvenskSpännande!!

Så gick kårvalet 2017

De röda och rosa partierna kommer ha möjlighet att bilda majoritet i kårfullmäktige, men Uppsala universitets studenter blev överlägset största parti när kårvalet 2017 avgjordes ikväll.
– Det här resultatet ger oss ett kvitto på att studenterna tycker att de frågor vi driver är viktiga, kommenterade sittande kårordförande Daniel Simmons, UUS.

Foto: Lina SvenskJakob Stone, S-Studenter fick flest personkryss, 53 stycken.

Kårvalet i siffror (2016 års resultat inom parentes):


Allians för kåren: 8 mandat (10)
Fi-studenter: 8 mandat (0/ställde inte upp)
S-studenter: 7 mandat (9)
Uppsala universitets studenter: 12 mandat (11)
Vänsterns studentförbund: 6 mandat (11)


Totalt röstade 1 497 personer, varav 983 valde att personkryssa. Valdeltagandet var 10,3 procent, förra året var det 10,7 procent.

Trots sent uppstyrd valvaka fanns representanter från alla kårpartier förutom Fi-studenter på plats på Norrlands nation ikväll när kårvalsresultatet 2017 presenterades. Efter en lång väntan kom slutligen valutskottets ordförande Daniel Lucas in till de minglande partirepresentanterna. Valdeltagandet var något lägre än förra året – 10,3 procent, att jämföra med 10,7 procent 2016. Överlägset störst parti blev UUS med 29,2 procent av rösterna och 12 mandat i fullmäktige kommande mandatperiod. Därefter kom Fi-studenter, med åtta mandat, vilket även Allians för Kåren fick, men med något färre röster. S-studenter fick sju mandat och VSF sex.

Nuvarande kårordförande Daniel Simmons, UUS, var glad över resultatet.

– Jättekul att vi har ökat med ett mandat från förra året och att valdeltagandet inte hade sjunkit allt för mycket. Det här resultatet ger oss ett kvitto på att studenterna tycker att de frågor vi driver är viktiga. Att det skulle gå så bra var dock inget vi tog för givet i och med att vi kom igång med kampanjandet relativt sent, sa han.

Gustav Sundell fick flest personkryss i ert parti, hur känns det?

– Gustav är en fantastisk människa och har vart med i många år, han förtjänar det, sa Daniel Simmons.

Han har tidigare sagt till Ergo att han står till förfogande som kårordförande även nästa verksamhetsår om han få fortsatt förtroende, vilket han står fast vid. Hur det kommer att bli vågade han dock inte sia om.

– Vi får se vad alla förhandlingar leder till.

Flest personkryss av alla fick dock Jacob Stone för S-studenter – 53 stycken.

– Det känns jättebra och kul! Jag har kampanjat mycket på campus och det här visar att folk gillar vår kårpolitik och att de vill ha en kår som syns och är politisk, sa han.

Har du raggat många kompisröster?

– Ja, självklart. Jag har pluggat länge och lärt känna många. Det har betalat av sig.

Sett till mandat gick ju S-studenter back med två stycken från förra året, hur känns det?

– Det kändes ganska väntat i och med att Fi-studenter ställde upp i år. Vi är snarare chockade över att vi fick så många röster.


Allians för kåren, som alltså fick åtta mandat och gick back två mandat från förra valet, tog resultatet med ro.
– Det är ju fler partier med i år, så det var väntat. Men det är klart vi hade hoppats på ett lite bättre resultat, sa Ludvig Lundgren, ordförande för AFK.

– Men allt avgörs ju på konstfum. Vi har hela tiden varit tydliga med att vi kan samarbeta med alla partier, vårt mål är att få till en så seriös kår som möjligt och det behöver inte nödvändigtvis inbegripa att vi sitter med i styrelsen, även om vi så klart vill det, inflikade före detta ordförande för AFK Fredrik Hultman.


Trots att UUS blev största parti
är det än så länge långt ifrån klart hur fördelningen av poster i styrelse och presidium kommer att se ut. Sett till antal mandat har de röda och rosa partierna (S-studenter, VSF och Fi-studenter) tillsammans 21 av totalt 41 mandat och därmed majoritet i fullmäktige om de skulle välja att samarbeta. Nu väntar förhandlingar mellan partierna innan posterna röstas om och tillsätts på konstituerande fullmäktigemöte 23 maj.