Foto: Sigrid AskerMiriam Runold och Amanda Malmros tror att studentlivet kan vara exkluderande för den som inte dricker alkohol.

Cola bemöts med skratt

Var fjärde student upplever att det är viktigt att dricka alkohol för att passa in i studentlivet. IQ verkar för ett inkluderande studentliv, där alkoholen finns men inte står i fokus.

Ytterligare resultat från undersökningen visar att:

- Över hälften (53 procent) tycker att alkohol har en framträdande roll i samband med introduktionsdagar/mottagning för nya studenter.
- Nästan 6 av 10 (57 procent) av de svarande anser att alkohol i måttliga mängder fyller en positiv funktion i sociala sammanhang inom studentlivet.

Bland unga vuxna är andelen riskkonsumenter av alkohol hög. En undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolagets dotterbolag IQ visar att sex av tio studenter upplever att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Mer än en fjärdedel tror att det är svårare att passa in på högskolan om man inte dricker alkohol.

– Det vi kan konstatera är att det fortfarande finns en stark alkoholkultur på många universitet och högskolor. En alkoholkultur som påverkar många studenter negativt och dessutom gör studentlivet exkluderande för många, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ, i ett pressmeddelande.

Det är inte ovanligt att alkohol får studenter att avstå från att göra något de planerat. Bland studenter i stort uppger 32 procent att det har hänt dem, och bland kår-och nationsaktiva är siffran 44 procent. I den senare kategorin uppgav också fler – 29 procent mot 19 – att de vid något tillfälle presterat sämre i studiesammanhang för att de druckit dagen innan.

Projektet Bästa Festen drivs av IQ och Sveriges förenade studentkårer (SFS) i syfte att att göra studentlivet mer inkluderande och med mindre fokus på alkohol. Idén är att alkoholen ska kunna finnas, men inte stå i centrum. Västmanlands- Dala nation är en av de medverkande i Bästa Festen.

– V-dala har under lång tid jobbar för att förändra alkoholkulturen inom studentlivet. En konkret åtgärd är att vi introducerat dryckespacket Gärna vin till maten som enbart innehåller alkohol till huvudrätten, övriga drycker är alkoholfria, säger Sofia Ludén, Förste kurator på Västmanlands-Dala nation i IQ:s pressmeddelande.

Amanda Malmros och Miriam Runold läser kulturentreprenörsprogrammet vid Uppsala universitet. De känner väl igen den bild som IQ:s undersökning förmedlar.

– Nästan allt man gör med kursarna utanför undervisningen går ju ut på att dricka. Det är säkert exkluderande för den som av olika skäl avstår alkohol, säger Miriam Runold.

Förutom att det förekommer alkohol vid de flesta sociala aktiviteter, upplever de att det ses som lite suspekt att inte dricka. På valborg, men även vid andra tillfällen, är alkoholhetsen ganska påtaglig.

– Jag bemöttes av skratt en gång när jag beställde en cola. Sedan har det nog hänt att jag själv kommenterat när någon inte dricker, utan att tänka mig för, berättar Amanda Malmros.

De tycker båda att IQ:s initiativ låter vettigt. För egen känner de inte att alkoholkulturen har gjort så mycket skada, men tror att den kan vara exkluderande eller triggande för många. Helt alkoholfria evenemang brukar inte locka så mycket folk, så man kan kanske påverka kulturen mer genom att inte förbjuda, men vara mer restriktiv med alkohol och visa på andra alternativ, menar de.

– Det skulle också vara bra om det fanns mer roliga dryckesalternativ utan alkohol på nationerna, säger Amanda Malmros.