Foto: Lina SvenskOrdförande Max Stenberg och vice ordförande Ann-Catrin Wells har båda varit engagerade i kåren under flera år och de menar att deras gemensamma erfarenheter skapar goda förutsättningar för att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt under deras år som Uppsala studentkårs presidium.

De är US nya ansikten utåt

Nytt läsår innebär ny kårtopp. Ergo tog ett snack med Uppsala studentkårs nytillträdda ordförandeduo, Max Stenberg och Ann-Catrin Wells, för att ta reda på i vilken rikting de planerar att styra M/S US.

Sedan de officiellt tillträdde första juli har arbetet mest handlat om att sätta sig in i verksamheten för Uppsala studentkårs nya ordförande och vice ordförande. Eller ”presidiet” som duon lite uppnäsigt kallas.
– Vi fick en bra överlämning från det gamla presidiet. Från äldre presidialer har jag dock hört att man kan ha fått hur bra överlämning som helst, men att man ändå kommer att uppleva ett ”what the fuck”-moment förr eller senare. Det går inte att vara förberedd på allt, säger vice ordförande Ann-Catrin Wells.
Hon och ordförande Max Stenberg tror dock att de har goda förutsättningar för att göra ett så bra jobb som möjligt. De har båda varit engagerade i Uppsala studentkår sedan flera år tillbaka som bland annat studiebevakare och studentrepresentant i olika organ och känner organisationen ganska bra från olika perspektiv. Och de menar att dynamiken dem emellan hittills har varit bra.
– Än så länge har inga konflikter uppstått [mer än gällande vem som ska få kontorsplatsen med utsikt mot Universitetshuset och domkyrkan], men alla presidialer hamnar väl i bråk någon gång, allt annat vore en anomali. Det behöver inte betyda att man är osams, utan bara att man är oense i en viss fråga. Jag tycker vi har fått till ett öppet klimat, säger Max Stenberg.
Att de åsiktsmässigt står på samma grund kanske har bidragit till den hittills rådande sämjan; Max Stenberg, som tillhör kårpartiet S-studenter, gick till kårval på sin politiska hemvist, och Ann-Catrin Wells, som lades fram som oberoende kandidat av Vänsterns studentförbund och Fi-studenter, medger att hon röstar socialdemokratiskt utanför kårsammanhang.
– Men jag är inte medlem i något kårparti och kommer inte heller att bli det. Jag har hela tiden varit tydlig med att jag inte tycker om hur fullmäktige är utformat – jag gillar inte partipiskebiten, säger hon.
Hur kommer det sig då att du inte är med i UUS [kårpartiet Uppsala universitets studenter] eller AFK [kårpartiet Allians för kåren] som ju vill avpolitisera kåren?
– Därför att partipiskan finns även inom de partierna. Bara en sådan sak som att partierna sitter i klump långt ifrån varandra under fullmäktige tyder på en tydlig uppdelning. Ofta motarbetar man varandra i fullmäktige istället för att samarbeta. Jag tycker det känns löjligt och skevt att vi har två allianser på det där sättet, säger Ann-Catrin Wells.

Kommande läsår kommer mycket av presidiets gemensamma fokus att ligga på politiskt påverkansarbete inför det stundande valet 2018, samt på organisationsutredningen av kåren (gällande hur US ska hantera de organisatoriska förändringar som skett inom kåren samt det förändrade kårlandskapet). Men de har även mer individuella frågor som de kommer att driva. Max Stenbergs hjärtefråga är internationalisering av högre utbildning.
– Jag vill se över hur man kan få fler internationella studenter att engagera sig i kåren och hur man på ett bättre sätt kan ge dem en röst gentemot universitetet, fakulteter och institutioner. Ge dem bättre möjligheter att påverka sin utbildning helt enkelt, för idag har de ingen bra kanal att göra det i. Universitetet behöver också bli bättre på att ta tillvara på den mångfald och det internationella perspektiv som de här studenterna tillför, säger Max Stenberg.
För Ann-Catrin Wells kommer mycket fokus den närmaste tiden att ligga på den stafettpinne som som föregående presidium lämnat över, nämligen rapportsläppet till den enkät om studenters psykosociala arbetsmiljö som genomfördes under förra verksamhetsåret.
– Enkäten visade på att 90 procent av studenterna känner sig stressade i samband med studierna. Så det här är en oerhört viktig fråga och den kommer också att knyta an till det politiska påverkansarbetet vi kommer driva gentemot landstinget. Få dem att förstå vilken utsatt position studenter ofta befinner sig i, säger hon.
Och så var det då den ”lilla” frågan om kårens vacklande ekonomi, hur planerar de att tackla den?
– Det går inte längre att skära lite här och där, utan man måste ta ett stort och långsiktigt grepp om den här frågan. Den måste vara närvarande i organisationsutredningen när vi funderar på hur vi ska se ut i framtiden. Men det är också viktigt att komma ihåg att vi har pengar och tid på oss att lösa den här frågan. Uppsala studentkår kommer inte att gå under om fem år, säger Max Stenberg.