Kollage: Sandra GunnarssonDet ska inte gå att köpa sig en plats på universitetet. Därför vill UHR stoppa ligor som säljer högskoleprovssvar.

51 föll i ”fuskfällan”

Hösten 2016 tog Universitets-och högskolerådet krafttag mot fusk på högskoleprovet. Genom att byta ordning på frågorna satte de fast flera fuskare.

Fakta

Fusk på högskoleprovet

Efter skärpning av reglerna är det inte riskfritt att fuska på högskoleprovet. UHR kan stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel under två år. Alla form av fusk är straffbart.

För polisanmälan krävs att provdeltagaren har skrivit under "på heder och samvete" att inte använda otillåtna hjälpmedel under provet.

Dessutom ska iakttagelser från provledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning utgöra underlag för en bedömning om provdeltagaren har använt otillåtna hjälpmedel.

Brottsrubriceringen blir "osann försäkran". Möjlig straffpåföljd är i normalfallet böter eller upp till sex månaders fängelse.

Källa: www.studera.nu

 

För att uppnå toppresultat på högskoleprovet måste man vara smart, inte minst om man tänker fuska. Efter kännedom om fuskligor som säljer provsvar gillrade Universitets-och högskolerådet (UHR) en fälla vid skrivningstillfället hösten 2016. De distribuerade flera versioner av provet, så att frågorna kom i olika ordning i olika provlokaler. 51 personer fastnade i fällan, och det riggade provet har nu även lett till åtal mot två bröder i 20-årsåldern, skriver Dagens Nyheter.

”Allt talar för att en av fuskligorna misslyckades och försvann från fuskmarknaden”, säger UHR i förundersökningen. Ligans sidor på Facebook och Instagram har avregistrerats.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, menar att åtalet sänder ut en viktig signal.

– Det är otroligt viktigt att det får konsekvenser när man fuskar på högskoleprovet. Det ska inte vara så att man fuskar sig förbi dem som jobbar hårt, säger hon till Dagens Nyheter.