Wikimedia commonsRiktigt såhär stort är inte påslaget på ditt studiebidrag, men 300 kronor mer i månaden kommer du att få enligt nya budgetpropositionen.

Så mycket mer får studenter i plånboken

Prisa Gud (eller regeringen?) – studiebidraget höjs! Studenter kommer från och med sommaren 2018 att få några hundralappar mer i månaden.

Regeringens budgetproposition har fått en del kritik för hur den prioriterar på området högre studier, men något som kanske kan glädja studenter är att man i samarbete med Vänsterpartiet har föreslagit en höjning av basbeloppet hos CSN. Prisbasbelopp är ett belopp som regeringen beslutar om varje år och som hänger samman med det allmänna prisläget. Det används när man beräknar studiemedel, föräldrapenning, sjukersättning och garantipension.

CSN meddelar idag att prisbasbeloppet för 2018 har fastställts till 45 500 kronor. Det är en ökning med 700 kronor. För studiemedelsbeloppen innebär det cirka 300 kronor extra i månaden.