Foto: Sigrid AskerSparar ni pengar medan ni studerar?
Arianit Shabanaj, läser juridik:
– Ja, jag har sparat en hel del, mest från när jag har sommarjobbat och det blivit lite extra pengar.
Petter Öfvingsson, läser juridik:
– Jag försöker också lägga undan lite, mest efter sommarjobb. Jag tror att många sparar, på lite olika sätt. Men jag hade inte trott att så många hade mer än 100 000.
Elias Edenståhl, läser juridik:
– Jag har aktier. Jag vill inte ha pengar som blir över på ett vanligt konto, där växer de ju inte.

Många studenter har sparkapital - men långt ifrån alla

Den klassiska bilden av en student har begränsade resurser och lever på nudlar, men Studentkortets trendrapport visar att en fjärdedel har besparingar på över 100 000. Fredrik Grufvisare, vd på Studentkortet, är lite överraskad men tror inte att vetskapen kommer att påverka studiemedelsnivån.

Foto: Sigrid AskerSparar du pengar medan du studerar?
Maria Reisch, läser business management.

– Ja, självklart. jag bor hemma så det blir en del över från CSN. Om jag inte bodde hemma hade det definitivt inte gått. Jag tror att de flesta studenter försöker spara lite, men vet inte hur bra de lyckas.

Foto: Sigrid AskerSparar du pengar medan du studerar?
Filip Sari-Sarraf, läser till samhällsvetare,

– Jag lägger undan 200 kronor varje månad. det är mitt aktiva sparande, sedan kan det ju bli över från CSN också. Men jag vet inte hur mycket, det här är min första termin som student.

Foto: Sigrid AskerSparar du pengar medan du studerar?
Yasmin Tageldeen, läser kulturgeografi.

– Nej, det gör jag inte. Jag läser inte ekonomi, de som gör det har nog mer koll. Men jag pensionssparar faktiskt!

Visst är studenter en ekonomiskt prövad grupp som helhet, men fler än många trott har ett bra sparande. 85 procent har någon form av sparkapital. Var fjärde har 100 000 eller mer, och 41 procent har mer än 50 000, visar en trendrapport som Studentkortet har gjort.

– Med tanke på vikten av ett sparkapital till följd av exempelvis höga bostadspriser, blev vi inte förvånade över att Sveriges studenter har ett reellt sparkapital, men överraskades något av hur stor andel som hade mer än 100 000 kronor på sparkontot, säger Fredrik Grufvisare, vd för Studentkortet.

Han vill vara försiktig med att dra slutsatser, men tycker det känns positivt att så många är mer skyddade när CSN-bidraget inte räcker till på grund av oförutsedda utgifter.

Vad beror det på att så pass många har sparkapital? Handlar det verkligen om att vara duktig på att spara eller är det snarare så att de här personerna har föräldrar eller släktingar som ger dem pengar?

– Jag tror att familjemedlemmar som hjälper till ekonomiskt säkert kan spela en roll i att en del studenter har mer än 100 000 på sparkontot. Jag tror dock inte att det är den enda anledningen. Många ser nog vikten av sparande och har en ekonomisk situation som gör att man kan stoppa undan lite varje månad. En studie 2015 visade att 69 procent av alla studenter jobbar vid sidan av sina studier, säger Fredrik Grufvisare.

Kan de här siffrorna på sikt påverka studenters försörjningsmöjligheter, om de tolkas som att ”studenter minsann inte alls är så fattiga”?

– Jag tror inte att vårt resultat påverkar studiemedelsnivån i en negativ riktning. Studenter som helhet är fortsatt en grupp med förhållandevis låg rörlig inkomst. Det känns därför av yttersta vikt att studentvänliga företag fortsätter att arbeta med det privata näringslivet och med offentliga organisationer för att förhandla fram de bästa rabatterna och erbjudandena, säger Fredrik Grufvisare.

Studentkortets trendrapport genomfördes i mars 2017 och hade ca 4000 respondenter från Studentkortets bas av universitets- och högskolestuderande.