Foto: Ida NordenhemRektor Eva Åkesson har fortsatt förtroende hos konsistoriet.

Åkesson konsistoriets val

Konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, har nu enhälligt beslutat att föreslå för regeringen att sittande rektor Eva Åkesson får förnyat mandat. Detta enligt rekryteringsgruppens och hörandeförsamlingens rekommendation. Omförordnande av rektor avser en treårig mandatperiod, från januari 2018 till 31 december 2020.