Foto: Sigrid AskerBreddad rekrytering till universitetet är ett omdiskuterat ämne. Ny studie från UKÄ visar att föräldrarnas studiebakgrund inte påverkar benägenhet att hoppa av.

Inget samband mellan social bakgrund och avhopp

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar inte studenters benägenhet att hoppa av sin utbildning. Det visar en ny rapport om genomströmning i högskolan.

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen främja breddad rekrytering, så att studenterna i största möjliga utsträckning avspeglar befolkningen i stort. Universitetskanslersämbetets (UKÄ) studie ”Tidiga avhopp i högskolan” analyserar genomströmning genom att titta på avhopp och kvarvaro termin ett till sex på tio yrkesexamensprogram. Resultatet visar att föräldrarnas utbildningsnivå saknar betydelse för huruvida man fullföljer sina studier.

– Att social bakgrund inte påverkar avhopp visar att breddad rekrytering inte har ett direkt samband med en lägre genomströmning. Om lärosätena i högre grad rekryterar studenter med goda gymnasiebetyg från miljöer med liten erfarenhet av högskolestudier kan avhoppen snarare minska, säger Fredrik Svensson, som har skrivit rapporten tillsammans med Sofia Berlin Kolm, i ett pressmeddelande.

På de flesta programmen finns dock generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön och ålder. Andelen tidiga avhopp varierar stort mellan programmen – från 8 procent på läkarprogrammet till 35 procent på ämneslärarprogrammet.

– Vi hoppas att studien ska leda till ökad kunskap om vad som påverkar genomströmningen och var insatser behöver sättas in för att minska avhoppen, säger Sofia Berlin Kolm.