Hela universitetet ska ta ansvar för lärarstudenterna

Dagens lärarstudenter är inte tillräckligt många för att ersätta alla pensionsavgångar i skolan. Elisabet Nihlfors, dekan på fakulteten för utbildningsvetenskaper, talar om flera projekt som ska lyfta lärarprogrammen.

Uppsala universitetElisabet Nihlfors, omvald dekan på fakulteten för utbildningsvetenskaper, driver flera projekt för att locka fler lärarstudenter.

Det måste tydliggöras att lärarprogrammen är hela universitetets ansvar, anser Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap, som har blivit omvald som dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper.

– Vi har dragit igång många projekt de senaste åren och nu handlar det om att slutföra det förändringsarbetet. Till exempel införde vi vid halvårsskiftet en ny organisation för lärarprogrammen där det ska bli tydligare att lärarprogrammen är hela universitets ansvar, det är lätt att det blir likhetstecken mellan fakulteten för utbildningsvetenskaper och lärarprogrammen. Men lärarprogrammen engagerar så många fler och fakulteten är så mycket mer. Det är viktigt att vi når ut med den forskning och utbildning som finns, säger hon i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Lärarstudenterna som kommer från gymnasiet är inte många nog för att ersätta alla pensionsavgångar i ungdomsskolan. Därför menar Elisabet Nihlfors att man måste hitta fler vägar till läraryrket.

– Några sätt är att attrahera studenter vid Uppsala universitet att ta dubbel examen eller att locka alumner att antingen återgår till läraryrket eller att komplettera sin akademiska examen med en kompletterande utbildning.

Regeringen har gett i uppdrag till universiteten i Göteborg, karlstad, Umeå och Uppsala att ta fram en långsiktig infrastruktur för praktiknära utbildningsforskning för hela Sverige. Förhoppningen är att det kan locka disputerade lärare att stanna i skolan och samtidigt locka nya personer

– Forskningsfrågorna ska komma från skolan och forskningen ska kopplas tätare mot lärarprogrammen så att lärarstudenter får en ännu bättre utbildning i vad det innebär att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Elisabet Nihlfors till Uppsala universitet.